keyboard_arrow_up
XX Samorządowe Forum Kapitału i Finansów

Forum Radnych Udział mieszkańców w pracach rad

Udział mieszkańców w pracach rad

  • Dzień 2
  • 08.10.2024 r.
  • Godzina: 11:20 - 12:20
  • Forum Radnych
  • Rozwiązania statutowe w zakresie udziału publiczności w dyskusjach nad projektami uchwał
  • Partycypacja społeczna w radzie – rozszerzenie składów komisji o osoby z zewnątrz
projekt i wykonanie Interactive Technology