keyboard_arrow_up
XX Samorządowe Forum Kapitału i Finansów

Ochrona środowiska i gospodarka odpadami Rozszerzona Odpowiedzialność Producenta to szansa na uzdrowienie gospodarki odpadami?

Rozszerzona Odpowiedzialność Producenta to szansa na uzdrowienie gospodarki odpadami?

  • Dzień 1
  • 07.10.2024 r.
  • Godzina: 12:30 - 13:50
  • Ochrona środowiska i gospodarka odpadami
  • System ROP oparty na systemach gminnych?
  • Dlaczego producenci nie ponoszą odpowiedzialności zgodnie z zasadą: zanieczyszczający płaci?
  • System ROP wstępem do systemu kaucyjnego?
projekt i wykonanie Interactive Technology