keyboard_arrow_up
XX Samorządowe Forum Kapitału i Finansów

Finansowanie i zarządzanie w oświacie Organizacja kształcenia specjalnego i pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Organizacja kształcenia specjalnego i pomocy psychologiczno-pedagogicznej

  • Dzień 1
  • 07.10.2024 r.
  • Godzina: 12:30 - 13:50
  • Finansowanie i zarządzanie w oświacie
  • Organizacja pomocy uczniom wymagającym specjalnej uwagi
  • Organizacja kształcenia specjalnego i pomocy psychologiczno-pedagogicznej w obliczu rosnącej liczby orzeczeń i opinii poradni oraz malejącej ogólnej liczby uczniów
  • Optymalizacja zajęć pomocowych
projekt i wykonanie Interactive Technology