keyboard_arrow_up
XX Samorządowe Forum Kapitału i Finansów

Bezpieczeństwo w JST Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ludności w JST

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ludności w JST

  • Dzień 1
  • 07.10.2024 r.
  • Godzina: 12:30 - 13:50
  • Bezpieczeństwo w JST
  • Rola samorządów w zakresie ochrony ludności w najnowszych propozycjach zmian ustawowych
  • Czy samorządy są gotowe na ewentualne zagrożenia i kryzysy
  • Dobre praktyki w zakresie zarządzania bezpieczeństwem w JST
  • Systemy bezpieczeństwa miast i wsi w zarządzaniu kryzysowym
projekt i wykonanie Interactive Technology