keyboard_arrow_up
XX Samorządowe Forum Kapitału i Finansów

Ochrona środowiska i gospodarka odpadami Aktualne wyzwania w gospodarce wodno-ściekowej

Aktualne wyzwania w gospodarce wodno-ściekowej

  • Dzień 1
  • 07.10.2024 r.
  • Godzina: 14:35 - 15:55
  • Ochrona środowiska i gospodarka odpadami
  • Wyzwania samorządów w zakresie kontrolowania gospodarki ściekowej
  • Nadchodzące wyzwania w zakresie oczyszczania ścieków oraz wody pitnej
  • Własna oczyszczalnia ścieków: tak czy nie?
  • Sposoby na zatrzymanie i odzysk wody – retencja
  • Systemy bezpieczeństwa zaopatrzenia w wodę
projekt i wykonanie Interactive Technology