keyboard_arrow_up
XX Samorządowe Forum Kapitału i Finansów

Prelegent XX Samorządowe Forum Kapitału i Finansów

Małgorzata Izdebska

Sekretarz Miasta Wołomin

W samorządzie gminnym od 2003 roku. Obecnie od 2018 roku na stanowisku sekretarza w gminie Wołomin, gdzie odpowiedzialna jest, poza kwestiami administracyjnymi, za ochronę środowiska i gospodarkę odpadami. Absolwentka Architektury Krajobrazu w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Ukończyła studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie w administracji publicznej w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Swoją ścieżkę zawodową rozpoczęła w Zarządzie Oczyszczania Miasta w Warszawie, gdzie miała pod opieką miejskie parki. Inicjatorka programu „Czysty Wołomin” – programu edukacyjno-informacyjnego wspierającego wdrożenie w gminie Wołomin selektywnej zbiórki odpadów „u źródła”, który z czasem stał się platformą edukacji ekologicznej dla mieszkańców gminy Wołomin. Przez lata związana z sektorem pozarządowym, gdzie koordynowała kampanie i projekty informacyjno-edukacyjne o zasięgu lokalnym, ogólnopolskim jak i międzynarodowym. Ekspert edukacji ekologicznej. Członek Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego. Pasjonatka dzikiej przyrody.

projekt i wykonanie Interactive Technology