Facebook - Samorządowe Forum Kapitału i Finansów
Samorzadowe Forum Kapitalu i Finans?w
Slider

Antoni Jeżowski

Antoni Jeżowski jest doktorem nauk ekonomicznych i profesorem nadzwyczajnym w Instytucie Ekonomicznym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie. Pracę zawodową rozpoczynał jako nauczyciel w szkołach podstawowych i średnich, dyrektor szkoły, inspektor oświaty i wizytator w kuratorium oświaty. W latach 1990-94 był radnym i marszałkiem sejmiku województwa jeleniogórskiego. Następnie pracował jako konsultant w ośrodku metodycznym, by w r. 1999 objąć stanowiska dyrektora Wydziału Prawnego i Nadzoru Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu. W roku 2002 założył Instytut Badań w Oświacie, a od roku 2004 pracuje w głogowskiej PWSZ.

 

 

Lokalizacja wydarzenia MCK