keyboard_arrow_up
XX Samorządowe Forum Kapitału i Finansów

Zjazd Sekretarzy Zarządzanie kryzysowe w samorządzie. Wnioski po pandemii i w trakcie kryzysu na Ukrainie

Zarządzanie kryzysowe w samorządzie. Wnioski po pandemii i w trakcie kryzysu na Ukrainie

  • Dzień 1
  • 12.10.2022 r.
  • Godzina: 14:15 - 15:15
  • Zjazd Sekretarzy

Prezentacja założeń raportu, dotyczącego zamian prawnych i organizacyjnych w zakresie zarządzania kryzysowego w administracji samorządowej.

Wspólnie z ekspertami i praktykami (samorządowcami) zastanowimy się czego nauczyliśmy się przez ponad dwa lata pandemii oraz co unaocznił nam kryzys w Ukrainie w obszarze relacji rząd – samorząd. 

Dyskusja ma celu zidentyfikowanie, jakie zmiany zostały wprowadzone w czasie pandemii oraz na ile są one trwałe dla zarządzania sektorem publicznym w:

  • obszarze organizacji administracji lokalnej;
  • zakresie umiejętności pracowników samorządowych;
  • współpracy z partnerami zewnętrznymi (sektor prywatny i pozarządowy).

Efektem końcowym zgromadzonych informacji (na podstawie ankiet oraz debaty)  będzie raport podsumowujący badania, stanowiący  bazę  do sformułowania rekomendacji organizacyjnych i prawnych dla zmian legislacyjnych w tym zakresie.

Moderator

Maciejczak Renata

Koordynator Projektów, Wydawnictwo C.H.Beck

Prelegenci

Gawłowski Robert

Gawłowski Robert

prof. Wyższej Szkoły Bankowej

Grzegorz Piotr Kubalski

Kubalski Grzegorz

Zastępca Dyrektora Biura, Związek Powiatów Polskich

dr Abgarowicz Grzegorz

Ekspert ds. bezpieczeństwa, Adiunkt w Instytucie Nauk o Polityce i Administracji UKSW w Warszawie

PARTNER MERYTORYCZNY:

projekt i wykonanie Interactive Technology