keyboard_arrow_up
XX Samorządowe Forum Kapitału i Finansów

Kongres Skarbników Polskich Samorządów Zarządzanie finansami jako element strategii rozwoju lokalnego

Zarządzanie finansami jako element strategii rozwoju lokalnego

 • Dzień 2
 • 13.10.2022 r.
 • Godzina: 12:30 - 13:30
 • Kongres Skarbników Polskich Samorządów
 • Czy istnieje możliwość realizacji strategii rozwoju gminy jeśli zarządzanie jej finansami nie będzie z niej wynikało?
 • Zasadność i sposoby definiowania finansowych rezultatów działań planowanych w strategii rozwoju gminy i finansowych wskaźników ich osiągnięcia
 • Jakie wytyczne do sporządzania budżetu gminy można/należy zawrzeć w „wytycznych do sporządzania dokumentów wykonawczych”?
 • Strategie rozwoju gmin i strategie rozwoju ponadlokalnego gmin a Ustawa o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027
 • Czy warto inwestować w strefy ekonomiczne?
 • Sposoby pozyskiwania kapitału na realizację planów inwestycyjnych
 • Ograniczanie negatywnych skutków inflacji na zabezpieczone środki finansowe pod planowane projekty inwestycyjne

Moderator

Pudło-Żylińska Dorota

Pudło-Żylińska Dorota

Skarbnik Szczecina

Prelegenci

Sztando Andrzej

dr hab. Sztando Andrzej

Profesor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Katedra Gospodarki Przestrzennej i Administracji Samorządowej

Katarzyna Andrzan

Andrzan Katarzyna

Zastępca Dyrektora Biura Planowania Budżetowego, UM Warszawa

Marchewka Marcin

Dyrektor ds. Komunikacji Inwestycyjnej, Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Jarosław Górczyński

Górczyński Jarosław

Prezydent Ostrowca Świętokrzyskiego

PARTNER MERYTORYCZNY:

projekt i wykonanie Interactive Technology