keyboard_arrow_up
XX Samorządowe Forum Kapitału i Finansów

Panele specjalne Zarządzanie finansami JST w warunkach kryzysu

Zarządzanie finansami JST w warunkach kryzysu

  • Dzień 2
  • 12.10.2023 r.
  • Godzina: 11:20 - 12:20
  • Panele specjalne
  • czym jest i jakie korzyści daje strategiczne zarządzanie finansami JST
  • w jaki sposób przygotować budżet kolejnego roku w powiązaniu z wieloletnia prognozą finansową;
  • czy w warunkach obecnego kryzysu realizować nowe inwestycje oraz czy warto uchwalić wieloletni plan inwestycyjny
  • czy zaciągać nowe zobowiązania dłużne oraz w jaki sposób zadbać o długookresową zdolność kredytową
  • w jaki sposób zadbać o długookresową płynność finansową JST

Prelegenci

dr hab. Jacek Sierak

Profesor SGH, Katedra Ekonomiki i Finansów Samorządu Terytorialnego

projekt i wykonanie Interactive Technology