keyboard_arrow_up
XX Samorządowe Forum Kapitału i Finansów

Projekt Metropolia Strategie ponadlokalne – formalny dokument czy praktyczne narzędzie?

Strategie ponadlokalne – formalny dokument czy praktyczne narzędzie?

 • Dzień 1
 • 12.10.2022 r.
 • Godzina: 14:15-15:15
 • Projekt Metropolia
 • Czy strategie o charakterze ponadlokalnym, które powstają na poziomie metropolitalnym mają szansę realnie wpłynąć na kształtowanie się polityki rozwoju miast w regionie?
 • Prawne aspekty nowych strategii w świetle znowelizowanych przepisów.
 • Czy prawidłowa diagnoza najważniejszych wyzwań rozwojowych miast i ich obszarów funkcjonalnych może być przyczynkiem do lepszego zarządzania na poziomie ponadlokalnym?
 • Czy wdrożenie proponowanych treści i rozwiązań w strategiach ponadlokalnych pozwoli poprawić czy utrudnić efektywność zarządzania miejskiego?
 • Mocne i słabe strony dokumentu strategicznego na poziomie ponadlokalnym?
 • Czy strategia ponadlokalna ma szanse być dokumentem praktycznym przy założeniu, że uda się zapewnić odpowiednie finansowanie na jego realizację?
 • Jak nadać praktyczny wymiar strategii rozwoju?

Moderator

Avatar

Wrana Krzysztof

Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej

Prelegenci

Drobniak Adam

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Jaszczyk Karolina

Dyrektor Biura Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego

Kamińska Danuta

Wiceprzewodnicząca Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii

Waldemar Bojarun

Bojarun Waldemar

Zastępca Prezydenta Katowic

PARTNER MERYTORYCZNY:

projekt i wykonanie Interactive Technology