keyboard_arrow_up
XX Samorządowe Forum Kapitału i Finansów

Projekt Metropolia Perspektywy mobilności miejskiej i metropolitalnej

Perspektywy mobilności miejskiej i metropolitalnej

  • Dzień 2
  • 13.10.2022 r.
  • Godzina: 12:30-13:30
  • Projekt Metropolia
  • Nowe mechanizmy finansowania transportu publicznego na poziomie gminny, metropolitalnym i regionalnym
  • Zwinne projektowanie infrastruktury transportowej – Kolej Plus i szeroki kontekst mobilności
  • Infrastruktura okołoprzystankowa: interfejs miasto – transport
  • Nowe metody partycypacji: jak włączać mieszkańców w procesy decyzyjne dotyczące transportu

Moderator

Jochemczyk Magdalena

Wydział Zrównoważonej Mobilności w Departamencie Komunikacji i Transportu GZM

Prelegenci

Kwitek Grzegorz

Członek zarządu Górnośląska-Zagłębiowskiej Metropolii

Domański Marcin

Zastępca Dyrektora Departamentu Komunikacji i Transportu Górnośląska-Zagłębiowskiej Metropolii

Jaworski Paweł

Urbanista, twórca autorskiej metody urbanistyki eksperymentalnej łączącej badania, projektowanie i partycypację

Dinges Wojciech

Zastępca Dyrektora Departamentu Komunikacji i Transportu, Metropolia GZM

Avatar

Bieńkowski Mateusz

Wydział Kolei Metropolitalnej w Departamencie Komunikacji i Transportu GZM

PARTNER MERYTORYCZNY:

projekt i wykonanie Interactive Technology