keyboard_arrow_up
XX Samorządowe Forum Kapitału i Finansów

Sesje plenarne Nadchodząca reforma systemu zarządzania przestrzenią i jej konsekwencje (w tym finansowe) dla samorządów terytorialnych

Nadchodząca reforma systemu zarządzania przestrzenią i jej konsekwencje (w tym finansowe) dla samorządów terytorialnych

  • Dzień 2
  • 13.10.2022 r.
  • Godzina: 10:00 - 11:00
  • Sesje plenarne
  • Podporządkowanie zarządzania przestrzenią zarządzaniu strategicznemu w nowym stanie prawnym – cele i istota, powiązania prawne obu systemów, ryzyka i sposoby ich unikania
  • Cena jako jedyne kryterium wyboru wykonawcy lub współwykonawcy projektu strategii rozwoju gminy – ryzyka i ich konsekwencje dla zarządzania przestrzenią
  • Czy zreformowane, gminne zarządzanie przestrzenią zatrzyma „rozlewanie się” terenów zurbanizowanych, które na dekady i bardzo silnie zwiększa koszty budowy i utrzymania infrastruktury technicznej i społecznej?

Moderator

Sztando Andrzej

dr hab. Sztando Andrzej

Profesor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Katedra Gospodarki Przestrzennej i Administracji Samorządowej

Prelegenci

Andrzej Dec

Dec Andrzej

Przewodniczący Rady Miasta Reszowa

Dziekoński Olgierd

Architekt, urbanista (m.in. były Wiceminister Rozwoju Regionalnego i Budownictwa i Wiceminister Infrastruktury)

Avatar

Robert Buciak

Departament Planowania Przestrzennego, Ministerstwo Rozwoju i Technologii

projekt i wykonanie Interactive Technology