keyboard_arrow_up
XX Samorządowe Forum Kapitału i Finansów

Forum Radnych Dyscyplina na sali obrad

Dyscyplina na sali obrad

  • Dzień 1
  • 12.10.2022 r.
  • Godzina: 16:45 - 17:30
  • Forum Radnych
  • Czy i jakie uprawnienia w zakresie dyscyplinowania radnych ma Przewodniczący Rady
  • Jak zapanować na emocjami uczestników obrad?
  • Ustalanie częstotliwości spotkań radnych z mieszkańcami w uchwale
  • Dyscyplinowanie mieszkańców

Moderator

Grzegorz Piotr Kubalski

Kubalski Grzegorz

Zastępca Dyrektora Biura, Związek Powiatów Polskich

Prelegenci

Mateusz Cebula

Cebula Mateusz

Radny Rady Miejskiej w Dębicy

Drozd Grzegorz

Radca Prawny, Z-ca Kierownika Oddziału Nadzoru w Wydziale Prawnym, Nadzoru i Kontorlii, Dolnośląski Urząd Wojewódzki

Sowada Łukasz

Przewodniczący Rady Miejskiej w Opolu

projekt i wykonanie Interactive Technology