keyboard_arrow_up
XX Samorządowe Forum Kapitału i Finansów

Prelegent XX Samorządowe Forum Kapitału i Finansów

Avatar

Wrana Krzysztof

Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej

Adiunkt w Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej, z-ca dyrektora Centrum Rozwoju Regionalnego Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej, członek Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej przy Marszałku Woj. Śląskiego, sekretarz Komisji Studiów nad Przyszłością Górnego Śląska PAN, ekspert Komitetu Miejskiego Krajowej Izby Gospodarczej, ekspert Urzędu Marszałkowskiego Woj. Śląskiego ds. opracowania regionalnej polityki rewitalizacji oraz ds. opracowania regionalnej polityki zdrowia, przewodniczący Rady Programowej Fundacji Kreatywny Śląsk. Działalność naukowa i aktywność publikacyjna zorientowana na zarządzanie rozwojem lokalnym i regionalnym, ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania strategicznego, atrakcyjności i konkurencyjności miast i regionów, witalności miast, rozwoju gospodarki kreatywnej, wdrażania rozwiązań Human Smart City, rozwijania partnerstw międzysektorowych na poziomie lokalnym i regionalnym. Dydaktyk akademicki, promotor licznych prac dyplomowych i magisterskich nagradzanych w konkursach regionalnych. Realizator prac na rzecz samorządów terytorialnych w zakresie formułowania i wdrażania strategii rozwoju, gminnych programów rewitalizacji, foresightu strategicznego, ewaluacji procesów rozwoju i wdrażania koncepcji rozwoju. Inicjator i realizator projektów edukacyjnych i społecznych wspierających rozwój kapitału ludzkiego w regionie, w tym realizowanych przez Akademię WSB studiów podyplomowych wspierających rozwój kadr samorządowych oraz projektów partnerstw na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i rynku pracy.

projekt i wykonanie Interactive Technology