keyboard_arrow_up
XX Samorządowe Forum Kapitału i Finansów

Prelegent XX Samorządowe Forum Kapitału i Finansów

Wesołowska Olga

Właściciel RosaPool

Związana z rynkiem basenowym w Polsce od 2013 roku. Stawia na działania zmierzające do rozbudowy infrastruktury sportowej w Polsce łącząc trendy rynkowe, zapotrzebowanie lokalne i efektywne wykorzystanie budżetu inwestycji. Specjalizuje się w doradztwie merytorycznym i technicznym dla jednostek samorządu i partnerów prywatnych w zakresie budowy i modernizacji obiektów sportowych
i rekreacyjnych, w szczególności: basenów krytych, odkrytych, wodnych placów zabaw oraz kompleksowego zagospodarowania terenu inwestycji. Łamie utarte standardy i rozwiązania, prezentując nowatorskie podejście do kreowania, projektowania i zarządzania obiektami w oparciu o zasady ekonomii
i otoczenia technologicznego, tak by projekty tworzyły przemyślaną, spójną, przejrzystą całość z dbałością o dostępność. Wprowadza rozwiązania optymalizujące koszty budowy i eksploatacji, modeluje procesy zarządcze, wdraża innowacyjne rozwiązania mające na celu podniesienie atrakcyjności usług wskazując także nowe kierunki rozwoju. Poszukuje nowatorskich rozwiązań rozwijających idee oraz pomysły klientów.

Ma bogate, wieloletnie doświadczenie zarządcze. Właścicielka firmy doradczej ROSA, absolwentka Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie.

Advisor in the field of construction and modernization of indoor swimming pools, outdoor and water zone for local governments and private investors. Leader of the project „Safe swimming pool in each commune”. The Military University of Technology graduate (Faculty of Civil Engineering and Geodesy).

ROSA pool – Świadczy usługi doradcze dla JST i inwestorów prywatnych w zakresie rozbudowy infrastruktury sportowo-rekreacyjnej. Łamie utarte standardy i rozwiązania, prezentując nowatorskie podejście do kreowania, projektowania i zarządzania obiektami w oparciu o zasady ekonomii. Optymalizuje koszty budowy i eksploatacji, wdraża innowacyjne rozwiązania mające na celu podniesienie atrakcyjności usług wskazując także nowe kierunki rozwoju.

“ROSA pool” provides consulting services for IST and private investors in the field of developing sports and recreation infrastructure. The company changes standards and solutions, providing an innovative approach to the creation, design and management of facilities based on the principles of economy. Optimizes the costs of construction and operation, implements innovative solutions aimed at increasing the attractiveness of services, indicating also new directions of development.

projekt i wykonanie Interactive Technology