keyboard_arrow_up
XX Samorządowe Forum Kapitału i Finansów

Prelegent XX Samorządowe Forum Kapitału i Finansów

Renata Walterbach-Wywrocka

Walterbach-Wywrocka Renata

Ministerstwo Infrastruktury

Audytem i kontrolą zajmuje się ponad 20 lat, a etyką ponad 10. Ponad 5 lat jest członkiem Komisji Etyki IIA Polska. Posiada Certified Fraud Examiners, Certified Approved Compliance Officer, Certified Internal Controls Auditor, Certyfikat Auditora Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, Certyfikat Pełnomocnika i Auditora Systemu Zarządzania Jakością, Certyfikat Lean Leadership. Posiada wykształcenie w zakresie rachunkowości i audytu wewnętrznego w jednostkach sektora publicznego, prawa, zarządzania bezpieczeństwem informacji i audytu bezpieczeństwa, nauk społecznych. Odbyła szereg szkoleń m.in. z obszaru audytu i kontroli, antykorupcji i sygnalizowania nieprawidłowości, etyki, komunikacji i psychologii, zarządzania (bezpieczeństwem, projektami, ryzykiem, kadrami). Doświadczenie zawodowe zdobywała w sektorze finansowym, szkolnictwa wyższego, przedsiębiorstw realizując zadania audytowe lub kontrolne w wielu obszarach działalności jednostki. Posiada doświadczenie w prowadzeniu postępowań dot. nadużyć finansowych, w tym spraw zgłaszanych przez sygnalistów. Brała udział w pracach komisji antymobbingowych. Uczestniczyła w projektach budowania i oceny programów etycznych, systemów sygnalizowania nieprawidłowości. Obecnie zajmuje się audytem i kontrolą w administracji publicznej. Bierze udział w ocenach zewnętrznych jakości audytu wewnętrznego.

projekt i wykonanie Interactive Technology