keyboard_arrow_up
XX Samorządowe Forum Kapitału i Finansów

Prelegent XX Samorządowe Forum Kapitału i Finansów

Tront Sławomir

Dyrektor d/s planowania przestrzennego w P.A.NOVA S.A.

Magister inżynier architekt, dyrektor d/s planowania przestrzennego w P.A.NOVA S.A., projektant i współprojektant kilkudziesięciu opracowań planistycznych, w tym studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, współautor modeli struktury funkcjonalno-przestrzennej, w tym dla Metropolii Krakowskiej, współautor prac konkursowych, w tym nagradzanych. Członek komisji urbanistyczno-architektonicznych w Raciborzu, Świętochłowicach i Siemianowicach Śląskich.

projekt i wykonanie Interactive Technology