keyboard_arrow_up
XX Samorządowe Forum Kapitału i Finansów

Prelegent XX Samorządowe Forum Kapitału i Finansów

Tomasz Bońdos

Dyrektor zespołu ds. zarządzania energią

Z wykształcenia hydroklimatolog i ekonomista  absolwent Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Mikołajka w Kopernika w Toruniu oraz  Schulisch School  of Business na Uniwersytecie York  w Toronto.  Członek Zarządu Polskiej Sieci Energie Cites – europejskiej organizacji zrzeszającej samorządy , zaangażowane  w rozwój OZE i organicznie emisji gazów cieplarnianych. W latach 1992-2000 budował, jako członek zarządu spółek zależnych grupy kapitałowej OPTIMUS, internetowe systemy do zarządzania łańcuchami dostaw, zarzadzania informacją. Od roku 2000 związany z przedsiębiorstwem MEWAT Sp.  z o.o., jako osoba  odpowiedzialna za rozwój odnawialnych źródeł energii oraz biopaliw i obrót energią .  W latach 2011-2015 związany z RWE Poland , jako sobą odpowiedzialna za budowanie sprzedaży  energii elektrycznej  poza obszarem dystrybucji spółki.

Osiągniecia zawodowe:

Wdrożenie pierwszego w Polsce systemu bankowości internetowej  dla BPH SA w Krakowie, System zawierania umów ubezpieczeniowych dla Compensa SA, system tele – bankowości dal Invest Bank SA.

Jako vc- prezes Emearket Sp.  z o.o.  odpowiedzialny za budowę internetowej  bazy produktów, towarów i usług i zarządzanie  informacją  w strukturze rozproszonej.

Od roku 2015, jako główny energetyk miasta Bydgoszczy odpowiedzialny za koordynację działań ukierunkowanych na zarządzanie i samowystarczalność energetyczna miasta, budowę  PV  oraz innych generatorów energii.

Odpowiedzialny  za wdrożenie pierwszej działającej w systemie rozproszonym bazy do zarządzania energią w oparciu o automatyczne procesy, bezosobowe pozyskiwania danych. Bydgoskie rozwiązanie oparte na narzędziu klasy  RPA  zdobyło wiele nagród i wyróżnień  w obszarze  samorządu oraz informatyki.

Od lat występuje na konferencjach międzynarodowych  jako ekspert od transformacji energetycznej polskich samorządów oraz ochrony klimatu. Ekspert w kwestii produkcji i zarządzania energią  w obszarze jednostek samorządu terytorialnego.

Kwalifikacje :

Uprawnienia  elektroenergetyczne oraz ciepłownicze w zakresie odbioru i dozoru instalacji.

projekt i wykonanie Interactive Technology