keyboard_arrow_up
XX Samorządowe Forum Kapitału i Finansów

Prelegent XX Samorządowe Forum Kapitału i Finansów

Szewczyk Piotr

Szewczyk Piotr

Z-ca Dyrektora Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina", Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych "Orli Staw"

Przewodniczący Rady RIPOK, z-ca dyr. ZUOK „Orli Staw”. Specjalista w zakresie inwestycji przemysłowych i gospodarki odpadami. Posiada bogate doświadczenie w projektowaniu oraz kierowaniu realizacją i eksploatacją nowoczesnych zakładów przetwarzania odpadów. Absolwent Politechniki Łódzkiej, posiada dyplom MBA, ukończył podyplomowe studia zarządzania środowiskiem. Kierował projektowaniem i realizacją ZUOK „Orli Staw” obsługującego 23 miasta i gminy (www.orlistaw.pl) . Kieruje jego eksploatacją. Bierze udział w jego modernizacji i rozbudowie. Autor licznych publikacji z zakresu inwestycji oraz gospodarki odpadami. Wykładowca na konferencjach i szkoleniach. Brał udział w opracowaniu i weryfikacji dokumentacji technicznej i przetargowej zadań inwestycyjnych i opracowań planistycznych z zakresu gospodarki odpadami oraz opiniowaniu aktów prawnych w zakresie gospodarki odpadami. Współzałożyciel i Prezes Zarządu „Związku Pracodawców Rada RIPOK” zrzeszającego instalacje komunalne (www.radaripk.eu).

projekt i wykonanie Interactive Technology