keyboard_arrow_up
XX Samorządowe Forum Kapitału i Finansów

Prelegent XX Samorządowe Forum Kapitału i Finansów

Słota Paweł

II Zastępca Prezydenta Miasta Piekary Śląskie

Z wykształcenia jest magistrem zarządzania o specjalności menadżerskiej. Studia ukończył w 2011 roku na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach, a wcześniej studiował także nauki o polityce. Posiada ponad dziesięcioletnie doświadczenie w administracji samorządowej. Swoją zawodową drogę rozpoczął w 2008 roku od pracy w Urzędzie Miejskim w Bytomiu, gdzie odpowiadał między innymi za kwestie promocji i komunikacji społecznej. Od 2014 roku w Piekarach kierował Kancelarią Prezydenta Miasta. Jako jej naczelnik odpowiadał za gabinety prezydentów i sekretariat urzędu, nadzorował kwestie promocji, zespół prasowy, a także współpracę Piekar Śląskich z zagranicą. W 2016 roku ukończył kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych, a w 2021 roku studia Executive MBA (partner: Webster University) na Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej.

W jego resorcie znajdą się: Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Odpadami (Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa, Referat Odpadów, Geolog Powiatowy), Wydział Organizacyjny (Referat Organizacyjny, Referat Gospodarczy, Kancelaria Ogólna, Archiwum Zakładowe), Wydział Edukacji oraz Biuro Organizacji Pozarządowych, Kultury i Sportu. Nadzoruje także wszystkie placówki oświatowe, instytucje kultury, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz miejskie spółki: MCIiT Sp. z o.o., ZGK Sp. z o.o., ZGK-Eko Sp. z o.o., oraz MKS „Olimpia” Piekary Śląskie Sp. z o.o.

projekt i wykonanie Interactive Technology