keyboard_arrow_up
XX Samorządowe Forum Kapitału i Finansów

Prelegent XX Samorządowe Forum Kapitału i Finansów

Podgórski Marcin

Podgórski Marcin

Dyrektor Departamentu Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

Ukończył studia z zakresu ochrony środowiska oraz pedagogiki, kontroli i audytu w JST, samorządowy menadżer energii. Jest także absolwentem Master of Business Administration dla branży IT w Polsko Japońskiej Akademii Technik Komputerowych. Od kilkunastu lat związany z administracją. Doświadczenie w zarządzaniu w instytucjach rządowych i samorządowych zdobyte między innymi na stanowisku Dyrektora Mazowieckiego Oddziału największej Agencji Płatniczej w Europie. Przez wiele lat odpowiedzialny za procesy współfinansowania projektów głównie inwestycyjnych w obszarach gospodarki wodnej, gospodarki odpadami, lokalnej infrastruktury społecznej, inwestycji w rolnictwie i przetwórstwie. Członek wielu zespołów i grup eksperckich przy administracji samorządowej i rządowej. Obecnie Dyrektor Departamentu Gospodarki Odpadami Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego. Jest współautorem wielu przepisów prawa miejscowego przyjmowanych przez Sejmik Województwa Mazowieckiego, między innymi z zakresu ochrony środowiska przed hałasem, ochrony powietrza, gospodarki odpadami oraz gospodarki wodnej.

projekt i wykonanie Interactive Technology