keyboard_arrow_up
XX Samorządowe Forum Kapitału i Finansów

Prelegent XX Samorządowe Forum Kapitału i Finansów

Pawłowska Beata

Skarbnik Starachowic

Beata Pawłowska związana z samorządem terytorialnym od ponad 15 lat, w tym ponad 10 lat jako Skarbnik na różnych szczeblach samorządowych, w ostatnim okresie w Mieście Kielce, a obecnie w Starachowicach. Pracowała również w Ministerstwie Finansów, gdzie realizowała zadania w obszarze poprawy jakości badania sprawozdań finansowych jednostek zainteresowania publicznego, takich jak spółki skarbu państwa, banki, instytucje finansowe.

Z wykształcenia jest ekonomistą, posiada uprawnienia audytora wewnętrznego, biegłego rewidenta, od lat specjalizując się w obrębie finansów. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu rachunkowości i finansów na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie oraz Akademię Liderów Samorządowych na Uniwersytecie Warszawskim. W 2011 roku uzyskała tytuł MBA Politechniki Lubelskiej oraz Uniwersytetu of Illinois w Chicago. Ukończyła studia doktoranckie na Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie, otwierając przewód doktorski nt. „Finansowe instrumenty zabezpieczające przed ryzykiem zmiany ekonomicznej efektywności inwestycji w kopalni węgla kamiennego”.

Prowadziła kursy w zakresie finansów publicznych współfinansowane z środków Unii Europejskiej, zajęcia z rachunkowości na studiach podyplomowych w Wyższej Szkole Biznesu i Przedsiębiorczości.

Członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Audytorów Wewnętrznych IIA, Członek Polskiej Izby Biegłych Rewidentów oraz Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Zastępca Przewodniczącego Komisji Finansów Związku Miast Polskich.

projekt i wykonanie Interactive Technology