keyboard_arrow_up
XX Samorządowe Forum Kapitału i Finansów

Prelegent XX Samorządowe Forum Kapitału i Finansów

Liżewski Michał

Liżewski Michał

Adwokat, LEGALLY.SMART Latymowicz, Liżewski, Rozbicka-Cieślińska, Tkaczyk

Adwokat i partner polskiej kancelarii prawnej LEGALLY.SMART, której jest współzałożycielem. Specjalizuje się w doradztwie prawnym dla instytucji publicznych, pracując przy licznych innowacyjnych projektach wykorzystujących know-how sektora prywatnego w sektorze publicznym w kraju i za granicą. Świadczy obsługę prawną przy realizacji projektów infrastrukturalnych realizowanych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP), koncesji i spółek celowych oraz w formie tradycyjnych zamówień publicznych. Świadczy obsługę prawną na rzecz usługodawców, producentów oraz twórców technologii dostarczających usługi w sektorach ekologicznego budownictwa, poprawy efektywności energetycznej budynków i przedsiębiorstw oraz elektromobilności. Jest autorem publikacji i prelegentem na konferencjach oraz szkoleniach poświęconych tematyce biznesowej, smart city oraz transformacji energetycznej.

projekt i wykonanie Interactive Technology