keyboard_arrow_up
XX Samorządowe Forum Kapitału i Finansów

Prelegent XX Samorządowe Forum Kapitału i Finansów

Kwiatkowski Krzysztof

Senator RP

Urodził się 14 maja 1971 r. w Zgierzu. W 2001 r. ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, uzyskując tytuł magistra prawa. Legitymuje się studiami podyplomowymi z zakresu kontroli i audytu oraz zarządzania, a także aplikacją kontrolerską.
W latach 1997-2001 był sekretarzem osobistym Prezesa Rady Ministrów, J. Buzka.
Od 1993 r. związany z samorządem terytorialnym, do 2006 r. zajmował stanowisko wiceprezydenta Zgierza.
W 2007 r. został wybrany na senatora z ramienia PO, przewodniczył Komisji Ustawodawczej. W 2009 r. objął stanowisko sekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości. W tym samym roku został powołany przez prezydenta L. Kaczyńskiego na urząd Ministra Sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego w pierwszym rządzie
D. Tuska. W 2013 r. objął prezesurę w NIK.
Od XI 2019 Senator X kadencji, Przewodniczący Senackiej Komisji Ustawodawczej.

projekt i wykonanie Interactive Technology