keyboard_arrow_up
XX Samorządowe Forum Kapitału i Finansów

Prelegent XX Samorządowe Forum Kapitału i Finansów

Kuczera Piotr

Prezydent Miasta Rybnika

Prezydent Miasta Rybnika od grudnia 2014 r., radny Miasta Rybnika w latach 2006-2014, z zawodu nauczyciel historii.

Jako gospodarz miasta stawia przede wszystkim na dialog społeczny i zaangażowanie mieszkańców w działania na rzecz Rybnika. Podejmuje intensywne zabiegi w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych na rozwój miasta. Dzięki jego staraniom Zarząd Województwa Śląskiego wybrał do dofinansowania projekt Miasta Rybnika obejmujący I etap budowy drogi Racibórz-Pszczyna na terenie Rybnika.  To najwyższe dofinansowanie przyznane kiedykolwiek projektowi realizowanemu przez Miasto Rybnik w trakcie kilkunastu lat ubiegania się o fundusze UE. Jako prezydent Rybnika Piotr Kuczera skupił się m.in. na intensyfikacji działań na rzecz poprawy jakości powietrza w mieście. Celem Piotra Kuczery jest przygotowanie budynków miejskich na odejście od węgla do 2025 roku. Tę politykę konsekwentnie realizuje od kilku lat, aktualnie na 187 budynków miejskich, tylko 6 jest ogrzewanych jeszcze węglem. Wyzwaniem są jeszcze budynki komunalne, które konsekwentnie są termomodernizowanie i wyposażane w nowe źródła ogrzewania. 

Realizacja spójnej polityki rowerowej, sformułowanie jasnych zasad finansowania klubów sportowych, dążenie do rewitalizacji miejsc rybnickiego dziedzictwa przeszłości i ujednolicenia estetyki przestrzeni miejskiej, zwiększanie zainteresowania inwestorów Rybnikiem, nawiązywanie bliższej współpracy z uczelniami wyższymi i przedsiębiorcami oraz zainteresowanie innowacjami technologicznymi – to obszary wyznaczające charakter jego prezydentury.

Piotr Kuczera angażuje się także w działania ponadlokalne. Jako przewodniczący Śląskiego Związku Gmin i Powiatów podejmuje inicjatywy na rzecz rozwoju regionu. Jest przewodniczącym Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku. Reprezentuje ponadto Rybnik w Związku Miast Polskich.

Prywatnie jest pasjonatem fotografii i miłośnikiem dobrej literatury. Wolny czas spędza na pielęgnacji swojego ogrodu.

projekt i wykonanie Interactive Technology