keyboard_arrow_up
XX Samorządowe Forum Kapitału i Finansów

Prelegent XX Samorządowe Forum Kapitału i Finansów

Knap Renata

Knap Renata

Prezes, SIM Stalowa Wola

Absolwent Politechniki Rzeszowskiej Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska oraz Studium Przygotowania Pedagogicznego. Ukończyła pięcioletnie studia doktoranckie na Uniwersytecie Rzeszowskim, gdzie w kwietniu 2018 roku uzyskała stopień naukowy doktora. Rozprawa doktorska została wyróżniona. Uczestniczyła w wielu kursach i szkoleniach, w tym z planowania przestrzennego, prawa budowlanego, ochrony własności intelektualnej, protokołu dyplomatycznego, negocjacji, umów o prace projektowe, prawa ochrony środowiska, kodeksu etycznego, procesu inwestycyjnego w jednostkach samorządu terytorialnego. Współautor kilkunastu artykułów naukowych o tematyce ekologicznej opublikowanych w czasopismach krajowych. Członek Rady Fundacji Wspierania Kultury „Amadeusz”. Od początku swojej pracy zawodowej związana z zagadnieniami technicznymi oraz przedsięwzięciami inwestycyjnymi. Pracę w Urzędzie Miasta rozpoczęła w lipcu 2005 r. w ówczesnym Wydziale Gospodarki Komunalnej na stanowisku inspektora. Odpowiedzialna za przygotowywanie i koordynowanie inwestycji miejskich. W maju 2018 roku objęła stanowisko Naczelnika Wydziału Planowania Przestrzennego. Od 1 stycznia 2019 roku w ramach reorganizacji Urzędu Miasta pełniła funkcję Naczelnika Wydziału Planowania, Przygotowania Inwestycji i Ochrony Środowiska. W latach 2019-2021 sprawowała urząd Zastępcy Prezydenta Miasta Stalowej Woli odpowiedzialna za: planowanie przestrzenne, przygotowywanie inwestycji miejskich, gospodarkę odpadami, zieleń miejską, gospodarkę nieruchomościami, oświatę, ochronę zdrowia, podatki, świadczenia rodzinne i społeczne. Od 2021 r pełni funkcję Prezesa Zarządu spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa w Stalowej Woli Sp. z o.o., realizującej budowę dwóch osiedli mieszkaniowych w Stalowej Woli.

projekt i wykonanie Interactive Technology