keyboard_arrow_up
XX Samorządowe Forum Kapitału i Finansów

Prelegent XX Samorządowe Forum Kapitału i Finansów

Kluge Przemysław

Ekspert oświatowy

Trener grupowy, coach i facylitator, autor narzędzi szkoleniowych i warsztatowych, ekspert oświatowy. Zarządzał renomowaną szkołą prywatną w Warszawie i szkołą publiczną. Od 16 lat prowadzi własną firmę szkoleniową, realizującą w konsorcjach znaczące, projekty rozwojowe dla firm i organizacji. Kierował kilkusetosobowym zespołem trenerskim realizującym doskonalenie zawodowe nauczycieli pod marką ORKE. Autor i realizator programów szkoleniowych dla biznesu i oświaty finansowanych z EFS, grantów ze środków publicznych, UNDP i innych. specjalizujący się w szkoleniach rozwijających umiejętności menedżerskie i trenerskie. Współpracuje z Grupą TROP, oraz Stowarzyszeniem STOP prowadząc zajęcia w ramach szkół trenerów i coachów. Pełni funkcję eksperta merytorycznego w fundacji CEO Ma doświadczenie w moderowaniu i facylitacji pracy zespołów menedżerskich wprowadzających zmiany społeczne w firmach. Prowadził zajęcia na SWPS w Warszawie, współpracował z Uniwersytetem Warszawskim oraz SGH w Warszawie. Posiada rekomendacje trenerską II stopnia wydaną przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne a także Certyfikat trenerski i coachingowy II stopnia wydany przez Grupę TROP.

Specjalizuje się w warsztatach z zakresu zarządzania w warunkach zmiany, liderstwa i motywowania, uczenia innych oraz zarządzania zasobami ludzkimi. W dziedzinie pomocy indywidualnej specjalizuje się w coachingu i mentoringu. Przeprowadził  wiele programów facylitacji procesów w organizacjach pomagając zespołowo znajdować rozwiązania. Prowadzi treningi interpersonalne oraz treningi komunikacji i współpracy zespołowej. Wspiera osoby startujące na rynku trenerskim, prowadzi superwizje i konsultacje z zakresu programów i materiałów szkoleniowych. Tworzy koncepcje narzędzi edukacyjnych, materiałów szkoleniowych i ilustracyjnych.

projekt i wykonanie Interactive Technology