keyboard_arrow_up
XX Samorządowe Forum Kapitału i Finansów

Prelegent XX Samorządowe Forum Kapitału i Finansów

Katarzyna Klimaszewska

Klimaszewska Katarzyna

Dyrektor Centrum Sportu w Raszynie

Dyrektor Centrum Sportu Raszyn. Radna Powiatu Pruszkowskiego kadencji 2014-2018 oraz kadencji 2018-2023. Wice Przewodnicząca pierwszej w Polsce Powiatowej Rady Rozwoju. Pełnomocnik wójta ds. tworzenia Strategii Rozwoju Gminy Raszyn na lata 2022-2030. Współautorka Strategii Rozwoju Powiatu Pruszkowskiego na lata 2015-2025. Autorka koncepcji hali sportowej Centrum Sportu Raszyn oraz inicjator pozyskanych funduszy z Ministerstwa Sportu i Turystyki na budowę tej nowoczesnej infrastruktury sportowej. Pozyskała dla Gminy Raszyn prestiżowe wyróżnienie „Sportowa Architektura Regionu – Dominanta Mazowiecka”. Obecnie doktorantka. Ukończyła ekonomię na wydziale Handlu Zagranicznego i Gospodarki Światowej UŁa oraz Zarządzanie Nieruchomościami na Wydziale Ekonomii i Zarządzania UŁa. Ukończyła studia podyplomowe MBA z tytułem Executive Master of Business Administration. Posiada certyfikat Pracownika Samorządowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz kilkanaście innych certyfikatów. Ukończyła wiele szkoleń z zakresu administracji publicznej, kontroli zarządczej, zarządzania zasobami ludzkimi, zarządzania infrastrukturą sportową i zamówień publicznych. Ukończyła także międzynarodowe szkolenie „Fit for Change – budowa platformy handlowej w nowoczesnym cyklu sprzedaży”. Wykładowca akademicki w Wyższej Szkole Kultury Fizycznej i Turystyki. Odznaczona Orderem Stowarzyszenia Dam i Kawalerów Orderu Świętego Stanisława w Polsce za działalność na rzecz lokalnego społeczeństwa oraz praw człowieka na wszystkich polach aktywności i tworzenia inicjatyw nawiązujących do idei orderu „praemiando inicitat” – maj 2015r. Odznaczona Złotą Odznaką Kapituły Stowarzyszenia Konfraterni Mazowieckiej Odznaki Św. Floriana Mazovia za działalność na rzecz społeczeństwa i praw człowieka – maj 2019r. Laureatka konkursu „Brylanty Łazarskiego” edycji 2020 skierowanego do absolwentów Uczelni Łazarskiego za osiągnięte sukcesy w karierze zawodowej.

projekt i wykonanie Interactive Technology