keyboard_arrow_up
XX Samorządowe Forum Kapitału i Finansów

Prelegent XX Samorządowe Forum Kapitału i Finansów

Kern Małgorzata

Kern Małgorzata

Skarbnik Chorzowa

Skarbnik Miasta Chorzów, poprzednio Naczelnik WIAS w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach, była członkiem Komitetu Monitorującego RPOWŚL 2007 – 2013 oraz Podkomitetu Monitorującego POKL 2007 – 2013, przewodnicząca Rady Nadzorczej spółki gminnej, wykładowca w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu, absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, studiów podyplomowych na Uniwersytecie Śląskim oraz Study Abroad Center na Wirtschaftsuniversitat w Wiedniu, a także III Edycji Akademii Liderów Samorządowych – projektu współfinansowanego ze środków EFS w ramach POKL 2007 – 2013. Przewodnicząca Zarządu Krajowej Rady Forów Skarbników JST przy Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego. Członek Zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Słowaka w Chorzowie oraz zarządu Fundacji „Afriquia”. Pasja – projektowanie i wykonywanie ubrań, windsurfing.

projekt i wykonanie Interactive Technology