keyboard_arrow_up
XX Samorządowe Forum Kapitału i Finansów

Prelegent XX Samorządowe Forum Kapitału i Finansów

Jaszczyk Karolina

Dyrektor Biura Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego

Dyrektor Biura Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego. Koordynuje prace dotyczące wdrażania Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Subregionie Centralnym na obszarze 81 jednostek – gmin i powiatów. Wcześniej wieloletni lider projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej, doradca, trener, kierownik w organizacjach przedsiębiorców oraz firmach konsultingowych. Tematyką funduszy europejskich zawodowo zajmuje się od 2007 roku. Koordynator zadania Wykonania Studium Transportowego Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego oraz Strategii Rozwoju Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego na lata 2021-2027, z perspektywą do 2030 r.

Stały zastępca członka Komitetu Monitorującego RPO WSL na lata 2014-2020. 

Jest absolwentką Akademii Ekonomicznej w Katowicach kierunku Finanse i Inwestycje oraz studiów podyplomowych o specjalności Controlling na Uniwersytecie Ekonomicznym.

projekt i wykonanie Interactive Technology