keyboard_arrow_up
XX Samorządowe Forum Kapitału i Finansów

Prelegent XX Samorządowe Forum Kapitału i Finansów

Janas Karol

Kierownik Obserwatorium Polityki Miejskiej IRMiR

Dr Karol Janas jest kierownikiem i współzałożycielem Obserwatorium Polityki Miejskiej w Instytucie Rozwoju Miast i Regionów. Do jego głównych zainteresowań badawczych należą m.in. zagadnienia monitorowania i ewaluacji polityk miejskich oraz integracja zarządzania obszarami metropolitalnymi. Jest autorem i współautorem szeregu opracowań naukowych dotyczących problematyki rewitalizacji oraz zarządzania obszarami funkcjonalnymi miast.

projekt i wykonanie Interactive Technology