keyboard_arrow_up
XX Samorządowe Forum Kapitału i Finansów

Prelegent XX Samorządowe Forum Kapitału i Finansów

Gawłowski Robert

Gawłowski Robert

prof. Wyższej Szkoły Bankowej

Doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce; absolwent Wydziału Politologii i Studiów Międzynarodowych oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Jego zainteresowania badawcze dotyczą zagadnień związanych z samorządem terytorialnym, problematyki zarządzania publicznego oraz zarządzania metropoliami. Laureat konkursu za najlepsze prace doktorskie obronione w 2012 r. Nagrodę otrzymał za pracę „Ustroje metropolitalne w Europie Zachodniej ze szczególnym uwzględnieniem Londynu”. Pełnił funkcję doradcy ministra administracji i cyfryzacji oraz ministra spraw wewnętrznych; współpracownik OECD. Autor kilkudziesięciu artykułów naukowych, komentarzy i ekspertyz. Stały współpracownik „Gazety Samorządu i Administracji”, „Rzeczpospolitej”. Obecnie prodziekan w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu, Wydziału Finansów i Zarządzania w Bydgoszczy.

projekt i wykonanie Interactive Technology