keyboard_arrow_up
XX Samorządowe Forum Kapitału i Finansów

Prelegent XX Samorządowe Forum Kapitału i Finansów

Fornalczyk Maciej

Fornalczyk Maciej

Partner Założyciel, Comper Fornalczyk & Wspólnicy sp. j.

Ekonomista, absolwent Uniwersytetu Łódzkiego na Wydziale Ekonomiczno– Socjologicznym. Ukończył podyplomowe studia z zakresu rachunkowości finansowej i zarządczej na Uniwersytecie Łódzkim oraz podyplomowe studia z zakresu prawa antymonopolowego na King’s College London, University of London. Doświadczony konsultant w przedmiocie prawa antymonopolowego i pomocy publicznej, kierował szeregiem analiz ekonomiczno–prawnych, prowadził postępowania przed Komisją Europejską i UOKiK. Prowadzi szkolenia obejmujące tematykę prawa ochrony konkurencji, pomocy publicznej oraz ekonomicznych aspektów prawa antymonopolowego. Uczestniczył w projektach z zakresu praktyk dominacyjnych, porozumień rynkowych i koncentracji w takich sektorach jak: telekomunikacyjny, materiałów budowlanych, produkcji spożywczej, wielkiej syntezy chemicznej, petrochemicznym, dystrybucji nawozów i chemikaliów, usług komunalnych i lotnictwa. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z finansowaniem usług publicznych (ze szczególnym uwzględnieniem transportu), budową i zarządzaniem lotniskami, inwestycjami infrastrukturalnymi oraz oceną wniosków o finansowanie z funduszy strukturalnych.

projekt i wykonanie Interactive Technology