keyboard_arrow_up
XX Samorządowe Forum Kapitału i Finansów

Prelegent XX Samorządowe Forum Kapitału i Finansów

Dziekoński Olgierd

Architekt, urbanista (m.in. były Wiceminister Rozwoju Regionalnego i Budownictwa i Wiceminister Infrastruktury)

Architekt, urbanista, samorządowiec; Wiceprez.  Warszawy, Prezes ARK, Wicemin. Rozwoju Regionalnego i Budownictwa,  Wicemin. Infrastruktury; Sekr. Stanu w Kancelarii Prezydenta RP; 2010-2015- koordynator doradców Prezydenta, aktualnie; Pełnomocnik Zarządu Woj.  Kujawsko Pom.  ds. Rozwoju Gospodarczego, Kier.  Proj. Regiogmina, Przew.  Rady Fundacji Miasto ZMP

projekt i wykonanie Interactive Technology