keyboard_arrow_up
XX Samorządowe Forum Kapitału i Finansów

Prelegent XX Samorządowe Forum Kapitału i Finansów

dr Abgarowicz Grzegorz

Ekspert ds. bezpieczeństwa, Adiunkt w Instytucie Nauk o Polityce i Administracji UKSW w Warszawie

Doktor nauk społecznych w zakresie nauk o bezpieczeństwie. Adiunkt w Instytucie Nauk o Polityce i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Dysertację doktorską pod tytułem Ochrona ludności w warunkach konfliktu zbrojnego w Polsce obronił w 2011 r. na Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Obrony Narodowej. W swoim badaniach zajmuje się problematyką bezpieczeństwa powszechnego, zarządzania kryzysowego, ochrony ludności oraz bezpieczeństwa organizacji. Długoletni pracownik Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (na stanowisku Radcy Ministra, w latach 2005 – 2007 Naczelnik Wydziału Obrony Cywilnej w Departamencie Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych). Członek zespołów legislacyjnych ds. przygotowania założeń do ustawy o zarządzaniu kryzysowym oraz ustawy o bezpieczeństwie obywateli. Od 2010 r. główny specjalista Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. W swojej pracy w administracji zajmował się m.in. planowaniem cywilnym, ochroną infrastruktury krytycznej, zarządzaniem ryzykiem oraz ciągłością działania.

Wykładowca: Akademii Obrony Narodowej, Uniwersytetu Szczecińskiego, Szkoły Głównej Służby Pożarniczej. Audytor systemów bezpieczeństwa w zakresie zarządzania bezpieczeństwem informacji, ryzykiem i ciągłością działania. Autor książek oraz publikacji naukowych z zakresu zarządzania kryzysowego.

projekt i wykonanie Interactive Technology