keyboard_arrow_up
XX Samorządowe Forum Kapitału i Finansów

Prelegent XX Samorządowe Forum Kapitału i Finansów

Dominiak Bartosz

Dominiak Bartosz

Zastępca burmistrza, Urząd Dzielnicy Ursynów

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (międzynarodowe stosunki gospodarcze i polityczne). Ukończył studia podyplomowe z zakresu prognozowania, planowania strategicznego i foresight’u (Collegium Civitas) oraz z zakresu prawa ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju (Uczelnia łazarskiego) . Ukończył również studia Executive Master of Business Administration (EMBA).

Przez wiele lat pracował w instytucjach publicznych centralnych i samorządowych. W latach 2006-2010 był radnym m.st. Warszawy. Od grudnia 2018 r. jest zastępcą burmistrza Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy z rekomendacji lokalnego stowarzyszenia Otwarty Ursynów. Odpowiada m.in. za utrzymanie terenów zieleni, zasoby lokalowe oraz współpracę z lokalnymi przedsiębiorcami.

W 2015 r. powołał do życia projekt Smart City Blog. Konsultant i ekspert ds. zrównoważonego rozwoju miast. Prowadził zajęcia ze studentami w ramach przedmiotów obejmujących tematykę rozwoju inteligentnych miast. Mówca, moderator i uczestnik paneli dyskusyjnych podczas licznych konferencji branżowych z obszaru rozwoju współczesnych miast.

projekt i wykonanie Interactive Technology