keyboard_arrow_up
XX Samorządowe Forum Kapitału i Finansów

Prelegent XX Samorządowe Forum Kapitału i Finansów

Dariusz Cieślak

Cieślak Dariusz

Wójt Gminy Sędziejowice

Wójt Gminy Sędziejowice, wybrany w 2018 roku jako jeden z najmłodszych wójtów w kraju. W momencie wyboru miał 29 lat. Wcześniej od 2010 radny Rady Gminy Sędziejowice. W kadencji 2014-2018 pełnił funkcję jej przewodniczącego. Doświadczony urzędnik, pracował w Starostwie Powiatowym w Łasku, odpowiedzialny m.in. za promocję, współpracę z organizacjami pozarządowymi oraz fundusze zewnętrzne. Inicjator i założyciel organizacji pozarządowych na terenie gminy, w tym m.in. Gminnego Klubu Sportowego Sędziejowice czy Stowarzyszenia „Sędziejowice na Plus”. Uczestnik projektu „Pracownia Samorządowa Fundacji Batorego” skierowanego do samorządowczyń i samorządowców, chcących wprowadzić w swoich gminach otwarty na współpracę i dialog ze społecznością lokalną model funkcjonowania samorządu. Wykładowca Społecznej Akademii Nauk. Prywatnie mąż, ojciec Antonii i Ignacego.

projekt i wykonanie Interactive Technology