keyboard_arrow_up
XX Samorządowe Forum Kapitału i Finansów

Prelegent XX Samorządowe Forum Kapitału i Finansów

Cendrowska Barbara

Dyrektor Biura Klientów Strategicznych Sektora Publicznego, PeKaO SA

Praktyk, z długoletnim doświadczeniem w bankowości w zakresie finansowania projektów inwestycyjnych. Obecnie odpowiada w Banku Pekao SA za prace Biura Klientów Strategicznych Sektora Publicznego. Zajmuje się strukturyzacją transakcji i optymalizacją finansowania, innowacyjnymi sposobami finansowania potrzeb inwestycyjnych sektora publicznego, w tym rozwojem poza budżetowych form finansowania projektów infrastrukturalnych, realizowanych poprzez podmioty zależne jednostek samorządu terytorialnego jak i poprzez spółki prawa handlowego.

Prelegent na wielu konferencjach, sympozjach, szkoleniach dotyczących uczestniczenia przez banki w realizacji i finansowaniu projektów inwestycyjnych. Działa czynnie  na polu współpracy instytucji finansowych z samorządami, biorąc aktywny udział w pracach różnych organizacji samorządowych przy rozwiązywaniu problemów związanych z finansowaniem wydatków inwestycyjnych oraz przełamywania barier ograniczających możliwości inwestowania w rozwój infrastruktury społecznej.

projekt i wykonanie Interactive Technology