keyboard_arrow_up
XX Samorządowe Forum Kapitału i Finansów

Prelegent XX Samorządowe Forum Kapitału i Finansów

Mateusz Cebula

Cebula Mateusz

Radny Rady Miejskiej w Dębicy

Urodzony w 1989 r. w Dębicy, z wykształcenia inżynier kliniczny i informatyk (dwukrotnie absolwent AGH w Krakowie), zawodowo główny inżynier ds. oprogramowania w globalnej firmie informatycznej, absolwent XX Szkoły Liderów Społeczeństwa Obywatelskiego. Od 2014 r. radny Rady Miejskiej w Dębicy, w latach 2018-2021 przewodniczący rady. Na przestrzeni lat przewodniczył komisjom rady (rewizyjnej, prawno-organizacyjnej), pracował w komisjach ds. budżetu (w tym obywatelskiego), gospodarki komunalnej i rodziny. Wybrany „Radnym na medal” w plebiscycie prasy regionalnej, może pochwalić się największą liczbą składanych wniosków, zapytań i interpelacji. Zainteresowania samorządowe: gospodarka komunalna (w tym gospodarka odpadami), transport zbiorowy, prawo administracyjne, klimat, sprawy ustrojowe. Lubi analizować dane oraz weryfikować informacje i na nich opiera swoje działania. Od kilku lat publikuje we „Wspólnocie”. Uczestnik programu Young Elected Politicians Europejskiego Komitetu Regionów. Zaangażowany w działalność społeczną od 2004 r. W Związku Harcerstwa Polskiego pełnił różne funkcje – obecnie Przewodniczący Rady Chorągwi Podkarpackiej ZHP, wcześniej m.in. Komendant Hufca ZHP Dębica, Zastępca Komendanta Chorągwi Podkarpackiej ZHP, członek Rady Naczelnej ZHP. Od 2012 r. do dziś lider Szlachetnej Paczki w Dębicy i okolicach, a w latach 2013-2015 Przewodniczący Rady Organizacji Pozarządowych Powiatu Dębickiego. Za tą działalność odznaczony m.in. Medalem „Pro Patria”, Odznaką Honorową Sybiraka oraz Srebrnym i Brązowym Krzyżem „Za zasługi dla ZHP”, laureat i finalista plebiscytów i konkursów dla wolontariuszy, społeczników.

projekt i wykonanie Interactive Technology