Samorzadowe Forum Kapitalu i Finans?w
Slider

Część wspólna dla konferencji tematycznych
10.00-13.00 Sesja Inauguracyjna Samorządowego Forum Kapitału i Finansów

13.00-13.30 Przerwa kawowa

DZIEŃ 1 (5 października): Dyskusja strategiczna

13:30-15:00 Zdrowie – co samorząd może dziś, a co będzie musiał jutro. Wydatki samorządu na ochronę zdrowia – prezentacja i dyskusja raportu.

 • Prezentacja raportu o wydatkach samorządu na ochronę zdrowia
 • Dyskusja trendów i oczekiwań wobec polityki samorządu w obszarze zdrowia
 • Zadania fakultatywne samorządu, a zadania obowiązkowe – co samorząd może dziś, a co będzie musiał jutro

Moderator: Robert Mołdach, Prezes Instytutu Zdrowia i Demokracji
Udział w dyskusji zapowiedzieli:

 • Aleksandra Hochenzy, Kierownik Działu Ekonomicznego, Curulis
 • Rafał Holanowski, Prezes Zarządu Supra Brokers
 • Roman Kolek, Wicemarszałek Województwa Opolskiego
 • Jacek Krajewski, Prezes FZPOZ Porozumienie Zielonogórskie
 • Waldemar Malinowski, Prezes Zarządu, Ogólnopolski Związek Pracodawców Szpitali Powiatowych
 • Józefa Szczurek-Żelazko, Sekretarz Stanu, Ministerstwo Zdrowia

15.00-15.30 Przerwa obiadowa

15:30-17:00 Samorządowy budżet zdrowia dziś i jutro, czyli jak sprostać wyzwaniom i oczekiwaniom?

 • Rola i odpowiedzialność samorządu w zakresie polityki zdrowotnej
 • Czy samorządy stać na wywiązanie się zadań o rosnącej skali?
 • Rozwiązania systemowe w zakresie ochrony zdrowia i strukturalne w obszarze budżetu samorządu niezbędne, by sprostać potrzebom jutra

Moderacja: Krzysztof Jakubiak, Redaktor Naczelny Pulsu Medycyny
Udział w dyskusji zapowiedzieli:

 • Michał Gramatyka, Wicemarszałek Województwa Śląskiego
 • Maciej Hamankiewicz, Prezes Naczelnej Izby Lekarskiej
 • Zofia Małas, Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych
 • Beata Małecka-Libera, Posłanka na Sejm RP, Przewodnicząca Parlamentarnego Zespołu ds. Zdrowia Publicznego
 • Krzysztof Mejer, Wiceprezydent Rudy Śląskiej
 • Maciej Piróg, Doradca Zarządu Konfederacji Lewiatan ds. Zdrowia
 • Andrzej Sośnierz, Poseł na Sejm, Wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Zdrowia
 • Józef Swaczyna, Starosta Strzelecki, Przewodniczący Konwentu Powiatów Województwa Opolskiego, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Związku Powiatów Polskich

17.00 -17.15 Przerwa kawowa

17:15-18:45 Ochrona zdrowia i opieka społeczna – razem, czy osobno, czyli jak leczyć i zapobiegać, aby jak najlepiej pożytkować środki publiczne z perspektywy rządu i samorządu?

 • Zakres współpracy i integracji ochrony zdrowia oraz opieki społecznej na poziomie samorządowym i centralnym
 • Czy można sprostać wyzwaniom ochrony zdrowia bez zacieśniania takiej współpracy?
 • Potencjał, uzyskiwane korzyści, granice współpracy poziomej, a miejsce na ściślejszą integrację

Moderacja: Grzegorz Ziemniak, Partner, Instytut Zdrowia i Demokracji
Udział w dyskusji zapowiedzieli:

 • Marcin Halicki, Prezes Zarządu Braster SA
 • Stanisław Maćkowiak, Prezes Federacji Pacjentów Polskich
 • Tomasz Jan Prycel, Portal ZdrowieCzlowiekProfilaktyka.pl
 • Józefa Szczurek-Żelazko, Sekretarz Stanu, Ministerstwo Zdrowia
 • Tomasz Tomasik, Prezes Kolegium Lekarzy Rodzinnych
 • prof. Mirosław Wysocki, Konsultant krajowy ds. zdrowia publicznego

Wieczorna Gala Inwestorów Samorządowych

DZIEŃ 2 (6 października): Dobre praktyki i wymiana doświadczeń. Czy można wygrać wybory nie inwestując w zdrowie?

10:00-11:15 Jak przygotować efektywny samorządowy program zdrowotny?

 • Jak opracować i wdrożyć samorządowy program polityki zdrowotnej?
 • Jakie są obecnie trendy i nowe możliwości w zakresie jego finansowania?
 • Jak kształtują się dobre praktyki włączania się samorządów w realizację priorytetów zdrowia publicznego w Polsce?

10:00-11:15 Jak poszerzyć populację kobiet objętych innowacyjną profilaktyką raka piersi?

 • Ranga profilaktyki raka piersi – najpowszechniejszego nowotworu wśród kobiet
 • Jak pomóc kobietom w lokalnych społecznościach wykryć chorobę na jej wczesnym etapie, zwiększając szanse pełnego wyleczenia i ograniczając koszty terapii?
 • Jak wykorzystać innowacyjne metody samobadania piersi wykorzystujące do obrazowania badanie termograficzne?

11:15-11:30 Przerwa kawowa

13:15-14:30 Jak przygotować efektywny samorządowy program zdrowotny?

 • Jak doskonalić zarządzanie jakością opieki zdrowotnej, ograniczać ryzyko kliniczne?
 • Jakość opieki i bezpieczeństwo pacjenta w kontekście projektowanej ustawy o jakości w ochronie zdrowia i bezpieczeństwie pacjenta
 • Mechanizmy finansowe i techniki zarządcze promujące efektywność kliniczną i bezpieczeństwo pacjenta

13:15-14:30 Zaćma – jak poprawić jakość życia i wydłużyć aktywność zawodową seniorów?

 • Jak skrócić kolejki do operacji zaćmy, a jednocześnie promować i egzekwować standardy kliniczne?
 • Dobre praktyki wynagradzania kadr medycznych motywujące do zwiększonej liczby operacji zaćmy i poprawy dostępności leczenia
 • Prawo pacjenta do wyboru i dopłaty do bardziej zaawansowanej technologii medycznej

14:30-14:45 Przerwa kawowa

14:45-16:00 Jak przygotować inwestycję w szpitalu, aby miało to sens ekonomiczny i użytkowy?

 • Zasady współpracy i komunikacji uczestników projektu inwestycyjnego
 • Odmienność potrzeb, różnorodność kryteriów oceny przedsięwzięcia, jego celu ekonomicznego i funkcjonalnego
 • Odpowiedzialność za końcowy rezultat i spełnienie oczekiwań ogółu

14:45-16:00 Nowoczesne rozwiązania mobilne – jak zwiększyć bezpieczeństwo i poprawić jakość leczenia obywateli?

 • Jak ultramobilność urządzeń medycznych zwiększa bezpieczeństwo pacjenta, poprawia profilaktykę i jakość opieki medycznej oraz co oferuje lokalnym społecznościom?
 • Wpływ mobilnych technologii medycznych na metody pracy lekarzy i ratowników
 • Innowacyjne instrumentarium diagnostyczne i ratujące życie w podstawowej opiece zdrowotnej.

16:00-16:45 Przerwa obiadowa

+ 1300 UCZESTNIKÓW

+ 100 PANELI I DEBAT

+ 500 EKSPERTÓW

NAJWAŻNIEJSZE SPOTKANIE ŁĄCZĄCE LIDERÓW SAMORZĄDU I FINANSÓW

Samorządowe Forum Kapitału i Finansów łączy najbardziej wpływowych przedstawicieli administracji samorządowej i publicznej ze świata biznesu i finansów w dyskusjach na temat gospodarki, rozwoju, trendówi innowacji, infrastruktury.

PARTNERZY

AKTUALNOŚCI

Gminny Program Profilaktyki Raka Piersi w oparciu o innowacyjny System Braster

W ramach zbliżającego się Samorządowego Forum Zdrowia (5-6 października w Katowicach) wszyscy uczestnicy będą mieli okazję poznać innowacyjny Gminny Program Profilaktyki Raka Piersi. Projekt ten jest adresowany do samorządów i dzięki przełomowemu na skalę świata Systemowi Domowej Profilaktyki Raka Piersi Braster, daje władzom szansę na zadbanie o zdrowie mieszkanek oraz nowoczesne narzędzie do samobadania piersi w domu. W jaki sposób samorządy mogą wprowadzić ten program u siebie i jakie są z niego realne korzyści? Odpowiedzi na te pytania poznają Państwo podczas panelu dyskusyjnego w trakcie drugiego dnia Forum, którego członkiem będzie Wojciech Dereszowski - wójt gminy Kurzętnik, która jako pierwsza w Polsce zrealizowała Gminny Program Profilaktyki Raka Piersi w oparciu o System Braster. 

Więcej…

Katowice miejscem spotkań świata biznesu

Katowice w zdecydowany sposób budują swój wizerunek miasta ważnych wydarzeń biznesowych. Od 5 do 6 października 2017 odbędzie się tu jedne z najbardziej prestiżowych wydarzeń – XV Samorządowe Forum Kapitału i Finansów. W przyszłym roku w stolicy Górnego Śląska zostanie zorganizowana 24. sesja Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu. Spodziewany jest udział ok. osiemnastu tysięcy delegatów z całego świata! Z kolei w 2019 roku za sprawą Światowej Konferencji Antydopingowej Katowice staną się stolicą globalnej walki z dopingiem w sporcie.

 

Szczególnie istotnym elementem oddziałującym na rozwój przemysłu wydarzeń była zakończona w 2015 roku budowa Międzynarodowego Centrum Kongresowego (MCK), której koszt przekroczył 320 mln zł. Potężna inwestycja, wyróżniająca się dachem w formie zielonej doliny, uczęszczanej nie tylko przez mieszkańców, powstała tuż przy katowickiej ikonie – Spodku. Obiekt wybudowany na zrewitalizowanych terenach dawnej kopalni odgrywa zasadniczą rolę w kształtowaniu konkurencyjności regionu.

Obok Międzynarodowego Centrum Kongresowego, które w połączeniu ze Spodkiem, może przyjąć jednorazowo nawet 26 tys. osób, w Katowicach znajduje się wiele innych miejsc, w których odbywają się duże wydarzenia, m.in. nowe siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia i Muzeum Śląskiego, które sąsiadują z MCK. Potężne inwestycje zrealizowane na terenie dawnej kopalni, kontynuując dobre tradycje sąsiadującego z nimi Spodka, stały się nowym symbolem Katowic, miasta kreatywnego i innowacyjnego, które wyrosło na solidnych fundamentach przemysłowej przeszłości.

Przemiana Katowic, w której uczestniczymy od lat, sprawia, że miasto stało się zdecydowanym liderem zmian gospodarczych i społecznych. Ich efektem jest chociażby ogromne zainteresowanie inwestowaniem w mieście. W ogólnym ujęciu przekłada się to na podniesienie jakości życia w Katowicach, a w bardziej konkretnym – procentuje m.in. poszerzeniem rynku usług czy nowymi miejscami pracy. Dominującymi elementami gospodarki stały się usługi branży nowoczesnych technologii. Innym solidnym filarem, na którym wspiera się dziś miasto, jest kultura, potwierdziło to UNESCO, przyznając Katowicom tytuł Miasta Kreatywnego UNESCO w dziedzinie muzyki.

Katowice w ostatnich latach dość wyraźnie podkreśliły swoje istnienie na europejskim rynku, czego dowodem są m.in. wysokie notowania w międzynarodowych rankingach. Wyzwanie, które miasto podjęło dekadę temu, dziś procentuje wzrastającą liczbą gości odwiedzających Katowice i uczestniczących w licznych międzynarodowych eventach, m.in. w Europejskim Kongresie Gospodarczym, czyli największej imprezie biznesowej w Europie Centralnej, w mistrzostwach świata w grach komputerowych Intel Extreme Masters, w wyróżnianym w Europie OFF Festivalu czy w innych prestiżowych imprezach kulturalnych i sportowych.

Słowo prezydenta

krupa

Turystyka biznesowa w Katowicach rozwija się dynamicznie. Bardzo się cieszę, że w tym roku Katowice po raz trzeci z rzędu będą mogły gościć najważniejszych przedstawicieli administracji samorządowej i publicznej ze świata biznesu i finansów w dyskusjach na temat gospodarki, rozwoju, trendów i innowacji, infrastruktury podczas XV Samorządowego Forum Kapitału i Finansów organizowanego w dniach 5-6 października w Międzynarodowym Centrum Kongresowym. Katowice od wielu już lat poddają się wielowymiarowej przemianie, dzięki czemu dzisiaj nasza oferta jest postrzegana jako wyjątkowo bogata zarówno przez inwestorów, ale i przez gości uczestniczących w dużych, nierzadko międzynarodowych, wydarzeniach nie tylko gospodarczych, lecz także kulturalnych i sportowych. Aż 762 tys. gości wydarzeń konferencyjnych i targowych przybyło do Katowic w 2016 r. To aż o 180 tys. więcej osób więcej niż w 2015 r. Oznacza to 31% wzrost. To pokazuje, że sprawdza się nasza konsekwentnie realizowana strategia ukierunkowana na rozwój turystyki biznesowej, ściąganie nowych imprez biznesowych oraz rozwijanie tych, które już przyciągnęliśmy. Bardzo cieszy nas fakt, że przyjeżdżający do Katowic goście dostrzegają przemianę miasta i chętnie korzystają z oferty przygotowanej przez obiekty w Strefie Kultury, zwiedzają zabytkowy Nikiszowiec czy przechadzają się szlakiem moderny. Osoby te często polecają później Katowice jako miasto warte odwiedzenia i co więcej – dobre do ulokowania tu swojego biznesu!