Samorzadowe Forum Kapitalu i Finans?w
Slider
 1. BEZPIECZEŃSTWO TRANSAKCJI FINANSOWYCH W E-URZĘDACH ORAZ TERMINALE PŁATNOŚCI ON-LINE W SAMORZĄDACH. INTEROPERACYJNOŚĆ I INTEGRACJA SYSTEMÓW SAMORZĄDOWYCH A ZAPEWNIENIE ICH BEZPIECZEŃSTWA
  • Płatności kartą w urzędzie standard czy nowoczesne rozwiązanie – komu i dlaczego to się opłaca?
  • Miejskie sklepy z podatkami
  • Bezpieczeństwo transakcji finansowych w e-urzędach
  • Terminale płatności on-line w urzędach
  • Planowanie rozwoju systemów informatycznych z uwzględnieniem szybkiego przyrostu zasobów
  • CUW-y informatyczne
 2. WEWNĘTRZNE SYSTEMY INFORMATYCZNE TYPU BACK OFFICE
  • Rozwiązania typu back office jako podstawa do budowy platformy do interakcji z obywatelami oraz do lepszego zarządzania urzędem
  • Przeszkody, jakie stoją przed gminami starającymi się wdrażać kompleksowe rozwiązania informatyczne i ich skuteczne omijanie
  • Świadome podejmowanie decyzji przez kadrę zarządzającą na podstawie zebranych i przeanalizowanych danych i wskaźników
  • Informatyczne projekty benchmarkingowe
 3. TRYB I ZASADY REALIZACJI OBYWATELSKIEJ INICJATYWY UCHWAŁODAWCZEJ W PRAKTYCE. WSKAZÓWKI DO WYPEŁNIENIA TREŚCIĄ ZAPISÓW W OBLIGATORYJNYCH UCHWAŁACH JST
  • Termin i procedura podjęcia uchwały w sprawie zasad zgłoszenia projektu uchwały w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
  • Szczegółowa treść uchwały w sprawie zasad zgłoszenia projektu uchwały w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej – jak przygotować dobry projekt
  • Zasady rozpatrywania przez radę gminy/ radę powiatu/ sejmik województwa projektu uchwały złożonego w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
  • Błędy jakie popełniają samorządy podejmując uchwały w sprawie zasad zgłoszenia projektu uchwały w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
 4. PRAWNE I ORGANIZACYJNE KONSEKWENCJE ZMIAN USTROJOWYCH W SAMORZĄDACH OD NOWEJ KADENCJI. ZADANIA DLA SEKRETARZY GMIN, POWIATÓW I WOJEWÓDZTW
  • Odpowiedzialność za wdrożenie zmian w regulacjach prawnych (statutach) oraz w przygotowaniu organizacyjnym urzędów i starostw do nowych regulacji prawnych obowiązujących d nowej kadencji
  • Na co zwrócić uwagę wybierając sprzęt do nagrywania i transmisji sesji rady oraz głosowania elektronicznego – parametry techniczne oraz newralgiczne zapisy w umowach
  • Konieczność przygotowania pracowników i radnych do nowych warunków prowadzenia sesji
 5. REALIZACJA USTAWY O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH W SAMORZĄDACH. ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM INFORMACJI W SAMORZĄDZIE. JAK ZAPEWNIĆ BEZPIECZEŃSTWO DANYCH PRZETWARZANYCH I PRZECHOWYWANYCH W SAMORZĄDACH?
  • Inspektorzy ochrony danych w praktyce funkcjonowania urzędów
  • Aktywna identyfikacja zagrożeń w sieci wewnętrznej
  • Rozwiązania techniczne wspierające ochronę danych
  • Ograniczanie szkód wynikające z naruszeń bezpieczeństwa
  • Odpowiedzialność za cyberbezpieczeństwo w samorządzie
  • Oferta ubezpieczycieli
  • Bezpieczne środowisko pracy, bezpieczny i świadomy pracownik
  • Analiza struktury urzędu pod kątem bezpieczeństwa informatycznego
  • Niezawodność infrastruktury informatycznej (serwery, routery, sieci teleinformatyczne)
  • Cloud computing – realna szansa czy zagrożenie?
  • Wyzwania i ryzyka związane z migracją danych
 6. NOWE TRENDY W KOMUNIKACJI Z MIESZKAŃCAMI. TECHNIKA I SPRZĘT NIEZBĘDNY DO PRAWIDŁOWEGO FUNKCJONOWANIA URZĘDÓW
  • Personalizacja w kontaktach z mieszkańcami. Kanały kontaktowe dedykowane dla poszczególnych grup klientów
  • Miejskie numery telefonu jako najszybsza forma kontaktu z mieszkańcami
  • Portale internetowe, czaty z mieszkańcami, karty mieszkańców, czyli nowa jakość w obsłudze mieszkańców
  • Usługi mobilne dla mieszkańców miast
  • Nowa jakość i większa skuteczność w urzędzie dostępna dzięki webinariom i e-konferencjom
  • Sposoby na połączenie infrastruktury informatycznej z nowoczesnym oprogramowaniem do e-administracji
  • Oprogramowanie i rozwiązania sprzętowe wykorzystywane w zakresie obowiązku przeprowadzania głosowań imiennych podczas sesji rady i transmitowania obrad rady
 7. ORGANIZACJA WYBORÓW A RODO
  • Zadania jakie spoczywają na urzędzie Inspektora Ochrony Danych Osobowych w procesie przygotowania i realizacji wyborów powszechnych
  • Jak należy stosować przepisy RODO w JST w szczególnych sytuacjach mających miejsce podczas wyborów samorządowych
  • Dopuszczalność przetwarzania danych w podziale - pracownicy urzędu oraz członkowie Obwodowej Komisji Wyborczej i inne osoby pełniące określone funkcje podczas wyborów
  • Zasady posługiwania się spisem wyborców oraz rozliczenie członków komisji w myśl zasad RODO
 8. NOWA USTAWA O KRAJOWYM SYSTEMIE CYBERBEZPIECZEŃSTWA, CZYLI OCHRONA CYBERPRZESTRZENI NA POZIOMIE KRAJOWYM. CO TO OZNACZA DLA SAMORZĄDÓW?
  • Udział administracji samorządowej w funkcjonowaniu krajowego systemu cyberbezpieczeństwa
  • Obszary współpracy samorządów i rządu związane z procesami informatyzacji państwa

NAJWAŻNIEJSZE SPOTKANIE ŁĄCZĄCE LIDERÓW SAMORZĄDU I FINANSÓW

Samorządowe Forum Kapitału i Finansów łączy najbardziej wpływowych przedstawicieli administracji samorządowej i publicznej ze świata biznesu i finansów w dyskusjach na temat gospodarki, rozwoju, trendówi innowacji, infrastruktury.

ORGANIZATOR

WSPÓŁGOSPODARZ

Galeria - SAMORZĄDOWE FORUM KAPITAŁU I FINANSÓW 2018 R.

galeria
galeria
galeria
galeria
galeria
galeria

PARTNERZY

Katowice miejscem spotkań świata biznesu

Katowice w zdecydowany sposób budują swój wizerunek miasta ważnych wydarzeń biznesowych. Od 2 do 3 października 2018 odbędzie się tu jedne z najbardziej prestiżowych wydarzeń – XVI Samorządowe Forum Kapitału i Finansów. Następnie w terminie od 3 do 14 grudnia 2018 w stolicy Górnego Śląska zostanie zorganizowana 24. sesja Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu. Spodziewany jest udział ok. dwudziestu ośmiu tysięcy delegatów z całego świata! Z kolei w 2019 roku za sprawą Światowej Konferencji Antydopingowej Katowice staną się stolicą globalnej walki z dopingiem w sporcie.

 

Szczególnie istotnym elementem oddziałującym na rozwój przemysłu wydarzeń była zakończona w 2015 roku budowa Międzynarodowego Centrum Kongresowego (MCK), której koszt przekroczył 320 mln zł. Potężna inwestycja, wyróżniająca się dachem w formie zielonej doliny, uczęszczanej nie tylko przez mieszkańców, powstała tuż przy katowickiej ikonie – Spodku. Obiekt wybudowany na zrewitalizowanych terenach dawnej kopalni odgrywa zasadniczą rolę w kształtowaniu konkurencyjności regionu.

Obok Międzynarodowego Centrum Kongresowego, które w połączeniu ze Spodkiem, może przyjąć jednorazowo nawet 26 tys. osób, w Katowicach znajduje się wiele innych miejsc, w których odbywają się duże wydarzenia, m.in. nowe siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia i Muzeum Śląskiego, które sąsiadują z MCK. Potężne inwestycje zrealizowane na terenie dawnej kopalni, kontynuując dobre tradycje sąsiadującego z nimi Spodka, stały się nowym symbolem Katowic, miasta kreatywnego i innowacyjnego, które wyrosło na solidnych fundamentach przemysłowej przeszłości.

Przemiana Katowic, w której uczestniczymy od lat, sprawia, że miasto stało się zdecydowanym liderem zmian gospodarczych i społecznych. Ich efektem jest chociażby ogromne zainteresowanie inwestowaniem w mieście. W ogólnym ujęciu przekłada się to na podniesienie jakości życia w Katowicach, a w bardziej konkretnym – procentuje m.in. poszerzeniem rynku usług czy nowymi miejscami pracy. Dominującymi elementami gospodarki stały się usługi branży nowoczesnych technologii. Innym solidnym filarem, na którym wspiera się dziś miasto, jest kultura, potwierdziło to UNESCO, przyznając Katowicom tytuł Miasta Kreatywnego UNESCO w dziedzinie muzyki.

Katowice w ostatnich latach dość wyraźnie podkreśliły swoje istnienie na europejskim rynku, czego dowodem są m.in. wysokie notowania w międzynarodowych rankingach. Wyzwanie, które miasto podjęło dekadę temu, dziś procentuje wzrastającą liczbą gości odwiedzających Katowice i uczestniczących w licznych międzynarodowych eventach, m.in. w Europejskim Kongresie Gospodarczym, czyli największej imprezie biznesowej w Europie Centralnej, w mistrzostwach świata w grach komputerowych Intel Extreme Masters, w wyróżnianym w Europie OFF Festivalu czy w innych prestiżowych imprezach kulturalnych i sportowych.

Relacja z XV Samorządowe Forum Kapitału i Finansów

 

Szanowni Państwo!

krupa

Zapraszam serdecznie do uczestnictwa w XVI Samorządowym Forum Kapitału i Finansów, miejsca pozyskiwania wiedzy, wymiany doświadczeń i badania trendów. Tematami wiodącymi XVI Samorządowego Forum Kapitału i Finansów będą: Silny samorząd terytorialny budujący niepodległość Rzeczypospolitej oraz Rewolucja technologiczna a zarządzanie miastem przyszłości. XVI Samorządowe Forum Kapitału i Finansów to 1300 uczestników, aż 60 debat, wykładów i prezentacji, 360 wykładowców – wielkość, różnorodność, bogata tematyka 9 równoległych konferencji oraz bardzo ciekawe wydarzenia towarzyszące. Całość tworzy przyjazny, wysoce merytoryczny kontekst dla produktów i usług finansowych, technicznych oraz organizacyjnych dla wielu obszarów działalności instytucji publicznych. Dzięki temu samorządowcy mają możliwość zapoznania się z najskuteczniejszymi rozwiązaniami, trendami i dobrymi praktykami, które wskazują im, jak najefektywniej wykorzystać środki budżetowe, którymi dysponują.
Przez minione 15 lat budowaliśmy prestiż najbardziej elitarnego wydarzenia dla samorządów i to się nam w pełni udało. Stworzyliśmy największą imprezę samorządową w Polsce, w której uczestniczy kadra zarządzająca samorządów i jednostek organizacyjnych, w tym przedstawiciele największych miast, powiatów i województw. Coraz większa frekwencja z roku na rok świadczy o tym, że to, co robimy, czynimy dobrze, z pasją i zaangażowaniem, z czego jestem bardzo dumny.

Serdecznie zapraszam Janusz Król Prezes Municipium SA Wydawcy Pisma Samorządu Terytorialnego „Wspólnota”