Samorzadowe Forum Kapitalu i Finans?w
Slider
 1. BEZPIECZEŃSTWO TRANSAKCJI FINANSOWYCH W E-URZĘDACH ORAZ TERMINALE PŁATNOŚCI ON-LINE W SAMORZĄDACH. INTEROPERACYJNOŚĆ I INTEGRACJA SYSTEMÓW SAMORZĄDOWYCH A ZAPEWNIENIE ICH BEZPIECZEŃSTWA
  • Płatności kartą w urzędzie standard czy nowoczesne rozwiązanie – komu i dlaczego to się opłaca?
  • Miejskie sklepy z podatkami
  • Bezpieczeństwo transakcji finansowych w e-urzędach
  • Terminale płatności on-line w urzędach
  • Planowanie rozwoju systemów informatycznych z uwzględnieniem szybkiego przyrostu zasobów
  • CUWy informatyczne
 2. ZMIANY USTROJOWE W SAMORZĄDZIE OD NOWEJ KADENCJI WYNIKAJĄCE Z NOWELIZACJI USTAW SAMORZĄDOWYCH DOKONANYCH USTAWĄ 11 STYCZNIA 2018 R. O ZMIANIE NIEKTÓRYCH USTAW W CELU ZWIEKSZENIA UDZIAŁU OBYWATELI W PROCESIE WYBIERANIA, FUNKCJONOWANIA I KONTROLOWANIA NIEKTÓRYCH ORGANÓW PUBLICZNYCH.
 3. JAKIE SĄ SKUTKI OBNIŻENIA PENSJI DLA WŁODARZY. MNIEJ PIENIĘDZY – NIŻSZA JAKOŚĆ?
  • Dyskusja nad kluczowymi aspektami problemu, takimi jak: ogólne pułapy wynagrodzeń, zależność ich od wielkości gminy, stosunek wynagrodzeń burmistrzów do wynagrodzeń w gospodarce, wynagrodzenia burmistrzów a wynagrodzenia zastępców lub prezesów spółek, nagrody dla burmistrzów przyznawane przez radę
  • Czy stanowienie o wynagrodzeniach burmistrzów przez Sejm nie narusza konstytucyjnej zasady samorządności?
 4. NOWE TRENDY W KOMUNIKACJI Z MIESZKAŃCAMI. TECHNIKA I SPRZĘT NIEZBĘDNY DO PRAWIDŁOWEGO FUNKCJONOWANIA URZĘDÓW
  • Personalizacja w kontaktach z mieszkańcami. Kanały kontaktowe dedykowane dla poszczególnych grup klientów
  • Miejskie numery telefonu jako najszybsza forma kontaktu z mieszkańcami
  • Portale internetowe, czaty z mieszkańcami, karty mieszkańców, czyli nowa jakość w obsłudze mieszkańców
  • Usługi mobilne dla mieszkańców miast, inteligentne rozwiązania dla przestrzeni publicznej
  • Nowa jakość i większa skuteczność w urzędzie dostępna dzięki webinarom i e-konferencjom
  • Sposoby na połączenie infrastruktury informatycznej z nowoczesnym oprogramowaniem do e-administracji
  • Oprogramowanie i sprzęt, które usprawnią działanie jednostki samorządu terytorialnego. Systemy informatyczne wykorzystywane w urzędzie
  • Oprogramowanie i rozwiązania sprzętowe wykorzystywane w zakresie obowiązku przeprowadzania głosowań imiennych podczs sesji rady i transmitowania obrad rady
 5. SKUTECZNA I PRAWIDŁOWA REALIZACJA USTAWY O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH W SAMORZĄDACH. SKUTECZNE REAGOWANIE NA CYBERZAGROŻENIA. UBEZPIECZENIE RYZYKA CYBERNETYCZNEGO
  • Inspektorzy Ochrony Danych w praktyce funkcjonowania urzędów
  • Obszary sprawiające problemy w ochronie danych w samorządzie. Aktywna identyfikacja zagrożeń w sieci wewnętrznej
  • Wskazówki i narzędzia pomocne w dokonywaniu oceny skutków dla ochrony danych oraz prowadzenia rejestru czynności oraz kategorii czynności
  • Rozwiązania techniczne wspierające ochronę danych. Ochrona infrastruktury IT
  • Ograniczanie szkód wynikające z naruszeń bezpieczeństwa poprzez skuteczne planowanie i reagowanie na incydenty
  • Odpowiedzialność za cyberbezpieczeństwo w samorządzie: ochrona danych, bezpieczeństwo sieci przesyłowych, infrastruktury technicznej, itp.
  • Oferta ubezpieczycieli
  • ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM INFORMACJI W SAMORZĄDZIE. JAK ZAPEWNIĆ BEZPIECZEŃSTWO DANYCH PRZETWARZANYCH I PRZECHOWYWANYCH W SAMORZĄDACH?
  • Bezpieczne środowisko pracy, bezpieczny i świadomy pracownik
  • Analiza struktury urzędu pod kątem bezpieczeństwa informatycznego. Rozłożenie odpowiedzialności i ryzyka finansowego oraz organizacyjnego przy ich wdrażaniu
  • Niezawodność infrastruktury informatycznej (serwery, routery, sieci teleinformatyczne)
  • Cloud computing – realna szansa czy zagrożenie?
  • Wyzwania i ryzyka związane z migracją danych
  • Skuteczne zabezpieczenie infrastruktury przed nieautoryzowanym dostępem
 6. NOWA USTAWA O KRAJOWYM SYSTEMIE CYBERBEZPIECZEŃSTWA, CZYLI OCHRONA CYBERPRZESTRZENI NA POZIOMIE KRAJOWYM. CO TO OZNACZA DLA SAMORZĄDÓW?
  • PRAKTYCZNY UDZIAŁ ADMINISTRACJI SAMORZĄDOWEJ W FUNKCJONOWANIU KRAJOWEGO SYSTEMU CYBERBEPIECZEŃSTWA. NAJWAŻNIEJSZE OBSZARY WSPÓŁPRACY SAMORZĄDÓW I RZĄDU ZWIĄZANE Z PROCESAMI INFORMATYZACJI PAŃSTWA

NAJWAŻNIEJSZE SPOTKANIE ŁĄCZĄCE LIDERÓW SAMORZĄDU I FINANSÓW

Samorządowe Forum Kapitału i Finansów łączy najbardziej wpływowych przedstawicieli administracji samorządowej i publicznej ze świata biznesu i finansów w dyskusjach na temat gospodarki, rozwoju, trendówi innowacji, infrastruktury.

ORGANIZATOR

WSPÓŁGOSPODARZ

PARTNERZY

Katowice miejscem spotkań świata biznesu

Katowice w zdecydowany sposób budują swój wizerunek miasta ważnych wydarzeń biznesowych. Od 2 do 3 października 2018 odbędzie się tu jedne z najbardziej prestiżowych wydarzeń – XVI Samorządowe Forum Kapitału i Finansów. Następnie w terminie od 3 do 14 grudnia 2018 w stolicy Górnego Śląska zostanie zorganizowana 24. sesja Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu. Spodziewany jest udział ok. dwudziestu ośmiu tysięcy delegatów z całego świata! Z kolei w 2019 roku za sprawą Światowej Konferencji Antydopingowej Katowice staną się stolicą globalnej walki z dopingiem w sporcie.

 

Szczególnie istotnym elementem oddziałującym na rozwój przemysłu wydarzeń była zakończona w 2015 roku budowa Międzynarodowego Centrum Kongresowego (MCK), której koszt przekroczył 320 mln zł. Potężna inwestycja, wyróżniająca się dachem w formie zielonej doliny, uczęszczanej nie tylko przez mieszkańców, powstała tuż przy katowickiej ikonie – Spodku. Obiekt wybudowany na zrewitalizowanych terenach dawnej kopalni odgrywa zasadniczą rolę w kształtowaniu konkurencyjności regionu.

Obok Międzynarodowego Centrum Kongresowego, które w połączeniu ze Spodkiem, może przyjąć jednorazowo nawet 26 tys. osób, w Katowicach znajduje się wiele innych miejsc, w których odbywają się duże wydarzenia, m.in. nowe siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia i Muzeum Śląskiego, które sąsiadują z MCK. Potężne inwestycje zrealizowane na terenie dawnej kopalni, kontynuując dobre tradycje sąsiadującego z nimi Spodka, stały się nowym symbolem Katowic, miasta kreatywnego i innowacyjnego, które wyrosło na solidnych fundamentach przemysłowej przeszłości.

Przemiana Katowic, w której uczestniczymy od lat, sprawia, że miasto stało się zdecydowanym liderem zmian gospodarczych i społecznych. Ich efektem jest chociażby ogromne zainteresowanie inwestowaniem w mieście. W ogólnym ujęciu przekłada się to na podniesienie jakości życia w Katowicach, a w bardziej konkretnym – procentuje m.in. poszerzeniem rynku usług czy nowymi miejscami pracy. Dominującymi elementami gospodarki stały się usługi branży nowoczesnych technologii. Innym solidnym filarem, na którym wspiera się dziś miasto, jest kultura, potwierdziło to UNESCO, przyznając Katowicom tytuł Miasta Kreatywnego UNESCO w dziedzinie muzyki.

Katowice w ostatnich latach dość wyraźnie podkreśliły swoje istnienie na europejskim rynku, czego dowodem są m.in. wysokie notowania w międzynarodowych rankingach. Wyzwanie, które miasto podjęło dekadę temu, dziś procentuje wzrastającą liczbą gości odwiedzających Katowice i uczestniczących w licznych międzynarodowych eventach, m.in. w Europejskim Kongresie Gospodarczym, czyli największej imprezie biznesowej w Europie Centralnej, w mistrzostwach świata w grach komputerowych Intel Extreme Masters, w wyróżnianym w Europie OFF Festivalu czy w innych prestiżowych imprezach kulturalnych i sportowych.

Relacja z XV Samorządowe Forum Kapitału i Finansów

Szanowni Państwo!

krupa

Zapraszam serdecznie do uczestnictwa w XVI Samorządowym Forum Kapitału i Finansów, miejsca pozyskiwania wiedzy, wymiany doświadczeń i badania trendów. Tematami wiodącymi XVI Samorządowego Forum Kapitału i Finansów będą: Silny samorząd terytorialny budujący niepodległość Rzeczypospolitej oraz Rewolucja technologiczna a zarządzanie miastem przyszłości. XVI Samorządowe Forum Kapitału i Finansów to 1300 uczestników, aż 60 debat, wykładów i prezentacji, 360 wykładowców – wielkość, różnorodność, bogata tematyka 9 równoległych konferencji oraz bardzo ciekawe wydarzenia towarzyszące. Całość tworzy przyjazny, wysoce merytoryczny kontekst dla produktów i usług finansowych, technicznych oraz organizacyjnych dla wielu obszarów działalności instytucji publicznych. Dzięki temu samorządowcy mają możliwość zapoznania się z najskuteczniejszymi rozwiązaniami, trendami i dobrymi praktykami, które wskazują im, jak najefektywniej wykorzystać środki budżetowe, którymi dysponują.
Przez minione 15 lat budowaliśmy prestiż najbardziej elitarnego wydarzenia dla samorządów i to się nam w pełni udało. Stworzyliśmy największą imprezę samorządową w Polsce, w której uczestniczy kadra zarządzająca samorządów i jednostek organizacyjnych, w tym przedstawiciele największych miast, powiatów i województw. Coraz większa frekwencja z roku na rok świadczy o tym, że to, co robimy, czynimy dobrze, z pasją i zaangażowaniem, z czego jestem bardzo dumny.

Serdecznie zapraszam Janusz Król Prezes Municipium SA Wydawcy Pisma Samorządu Terytorialnego „Wspólnota”