Samorzadowe Forum Kapitalu i Finans?w
Slider

Podczas panelu zajmiemy się między innymi obciążeniem dużych miast ze szczególnym uwzględnieniem tzw. metropolii, wynikające ze zniesienia właściwości miejscowej w sprawie realizacji zadań z zakresu rejestracji stanu cywilnego. Zaprezentowane zostaną inteligentne systemy informatyczne, nowe technologie poprawiające jakość i skuteczność działania administracji a także skuteczna ochrona danych w tym danych osobowych.

Panel 1

10 lat ustawy o pracownikach samorządowych – czas na zmiany.

 • W jakim kierunku powinno się rozwijać prawo urzędnicze. Poszukiwanie modelu prawa urzędniczego oraz zasad, które przyświecały by tworzeniu kolejnych regulacji.
 • Czas pracy pracowników samorządowych – czego dotyczą problemy?
 • Zmiany w przepisach antykorupcyjnych.
 • Oceny pracownicze – postulowane rozwiązania.
 • Problemy naboru na samorządowe stanowiska urzędnicze.

Panel 2

Nowoczesny urząd JST.

 • Nowoczesne technologie płatnicze w urzędzie.
 • Systemy informacji prawniczej jako narzędzie niezbędne w urzędzie w świetle zmieniających się przepisów prawnych.
 • Wpływ zmian technologicznych związanych z mobilnością, rozwiązaniami chmurowymi, czy blockchain na pracę urzędów.
 • Wysokiej jakości, transparentne i kompletne dane kluczem do rozwoju usług cyfrowych oferowanych przez samorządy.
 • Nowoczesne i bezpieczne urządzenia wielofunkcyjne w urzędzie.

Panel 3

Problemy miast wynikające ze zniesienia właściwości miejscowej w sprawie realizacji zadań z zakresu rejestracji aktów stanu cywilnego.

 • Wpływ od miejscowienia realizacji zadań z zakresu rejestracji stanu cywilnego na przepływ klientów w urzędach.
 • Wymagania techniczne i organizacyjne do realizacji zadań z zakresu rejestracji stanu cywilnego.
 • Czy można zwiększyć zakres zadań pozwalających na zniesienie właściwości miejscowej.
 • Wykorzystanie nowoczesnych technologii informatycznych w procesach realizacji zadań zleconych.
 • Ograniczenia ustrojowe związane z funkcjonowaniem urzędów stanu cywilnego i ich wpływ na ergonomie pracy urzędów stanu cywilnego.

Panel 4

Nowoczesne narzędzia do obsługi interesantów i komunikacji z mieszkańcami.

 • Jak zwiększyć bezpieczeństwo usług elektronicznych oraz aktywów cyfrowych podmiotów publicznych.
 • Jak urządzenia biurowe bronią się przed cyberatakami.
 • Mądre kupowanie bezpieczeństwa – organizowanie przetargów i zakup usług zapewniających cyberbezpieczeństwo samorządom.

Panel 5

Szybkość informacji o zmieniających się przepisach a dostosowanie urzędów do czekających je nowych zadań.

 • Realny wpływ samorządów na zmieniające się prawo.
 • Możliwość innowacyjnego zastosowania nowych technologii w celu konsultacji projektów aktów prawnych.
 • Szybszy obieg informacji pomiędzy rządem a władzami samorządowymi w zakresie planowanych zmian przepisów tak aby te ostatnie miały realny wpływ na ich treść i mogły się przygotować do wejścia ich w życie.
 • Wprowadzenie wysokich standardów konsultacji aktów prawnych.

Panel 6

Problemy z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności.

 • Konieczność wydłużenia 12 miesięcznego terminu na wydawanie zaświadczeń .
 • Brak zabezpieczenia środków finansowych na realizację wynikających z ustawy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej dotyczących gruntów Skarbu Państwa.
 • Wątpliwości interpretacyjnej w zakresie realizacji zapisów ustawy.
 • Potrzeba konsultacji kolejnych nowelizacji ustawy.

 

 

Lokalizacja wydarzenia MCK