Samorzadowe Forum Kapitalu i Finans?w
Slider

Podczas panelu zajemiemy się między innymi obciążeniem dużych miast ze szczególnym uwzględnieniem tzw. metropolii, wynikające ze zniesienia właściwości miejscowej w sprawie realizacji zadań z zakresu rejestracji stanu cywilnego. Zaprezentowane zostaną inteligentne systemy informatyczne, nowe technologie poprawiające jakość i skuteczność działania administracji a także skuteczna ochrona danych w tym danych osobowych.

Panel 1 i 2

Debata: 10 lat ustawy o pracownikach samorządowych – czas na zmiany.

  • Czas pracy pracowników samorządowych – problemy i propozycje zmian.
  • Proponowane zmiany w zasadach w naboru na stanowiska urzędnicze.
  • Oceny okresowe do zmiany.

Panel 3

Problemy miast wynikające ze zniesienia właściwości miejscowej w sprawie realizacji zadań z zakresu rejestracji stanu cywilnego.

Panel 4

Problemy z realizacją zapisów ustawy z 20 lipca 2018 r. O przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.

Panel 5

Szybkość inforamcji o zmieniających się przepsiach a dostosowanie się urzędów do czekających je nowych zadań. Realny wpływ samorządów na zmieniające się prawo.

 

 

Lokalizacja wydarzenia