Samorzadowe Forum Kapitalu i Finans?w
Slider

Podczas panelu zajemiemy się między innymi unowocześnieniem modelu zarzadzania, w tym organizacji i funkcjonowania struktury urzędu oraz starostwa. Zaprezentowane zostaną inteligentne systemy informatyczne, nowe technologie poprawiające jakość i skuteczność działania administracji a także skuteczna ochrona danych w tym danych osobowych. Nie zabraknie również tematów zwiazanych z kadrami, prawem pracy oraz systemami motywacyjnymi dla pracowników.

  • Centra usług wspólnych.
  • E-usługi w administracji, optymalizacja kosztów, audyt procesów.
  • Dialog urząd–mieszkaniec–urząd.
  • Profesjonalizacji kadr zarządzających miastem.
  • Systemy motywacyjne w samorządach.
  • Rozbudowa i modernizacja systemów teleinformatycznych w urzędach, integracja systemów informatycznych.
  • Informatyzacja procedur wewnętrznych oraz podniesienie poziomu bezpieczeństwa teleinformatycznego, RODO.

 

 

Lokalizacja wydarzenia