Samorzadowe Forum Kapitalu i Finans?w
Slider

Podczas panelu zajmiemy się między innymi obciążeniem dużych miast ze szczególnym uwzględnieniem tzw. metropolii, wynikające ze zniesienia właściwości miejscowej w sprawie realizacji zadań z zakresu rejestracji stanu cywilnego. Zaprezentowane zostaną inteligentne systemy informatyczne, nowe technologie poprawiające jakość i skuteczność działania administracji a także skuteczna ochrona danych w tym danych osobowych.

Program szczegółowy

godzina ZJAZD SEKRETARZY
2 październik 2019r.
12:30-14:00 10 lat ustawy o pracownikach samorządowych – czas na zmiany.
• W jakim kierunku powinno się rozwijać prawo urzędnicze. Poszukiwanie modelu prawa urzędniczego oraz zasad, które przyświecały by tworzeniu kolejnych regulacji.
• Czas pracy pracowników samorządowych – czego dotyczą problemy?
• Zmiany w przepisach antykorupcyjnych.
• Oceny pracownicze – postulowane rozwiązania.
• Problemy naboru na samorządowe stanowiska urzędnicze.
14:00-14:45 Przerwa obiadowa
14:45-16:15 Nowoczesny urząd JST.
• Nowoczesne narzędzia do obsługi interesantów i komunikacji z mieszkańcami
• Cyberbezpieczenstwo
• Programy komputerowe wspierające pracowników
• Wykorzystanie sztucznej inteligencji
• Systemy do rozliczeń finansowych.
• Cyfrowy Urzędnik – odpowiedź na wyzwania Gmin w codziennej obsłudze obywateli
16:15-16:30 Przerwa kawowa
16:30-17:30 Problemy miast wynikające ze zniesienia właściwości miejscowej w sprawie realizacji zadań z zakresu rejestracji aktów stanu cywilnego
• Wpływ od miejscowienia realizacji zadań z zakresu rejestracji stanu cywilnego na przepływ klientów w urzędach.
• Wymagania techniczne i organizacyjne do realizacji zadań z zakresu rejestracji stanu cywilnego.
• Czy można zwiększyć zakres zadań pozwalających na zniesienie właściwości miejscowej.
• Wykorzystanie nowoczesnych technologii informatycznych w procesach realizacji zadań zleconych.
• Ograniczenia ustrojowe związane z funkcjonowaniem urzędów stanu cywilnego i ich wpływ na ergonomie pracy urzędów stanu cywilnego.
17:30-18:00 Przerwa kawowa
18:00-20:00 Przerwa Techniczna
20:00-24:00 GALA INWESTORÓW SAMORZĄDOWEYCH/ KONCERT DE MONO
3 październik 2019 r.
11:45-13:15 Nowoczesne narzędzia do obsługi interesantów i komunikacji z mieszkańcami.
• Jak zwiększyć bezpieczeństwo usług elektronicznych oraz aktywów cyfrowych podmiotów publicznych.
• Jak urządzenia biurowe bronią się przed cyberatakami.
• Lincall - nowoczesny system komunikacji głosowej dla administracji publicznej
• Aplikacje do kontaktu z mieszkańcami
• Mądre kupowanie bezpieczeństwa – organizowanie przetargów i zakup usług zapewniających cyberbezpieczeństwo samorządom.
13:15-13:30 Przerwa kawowa
13:30-15:00 Szybkość informacji o zmieniających się przepisach a dostosowanie urzędów do czekających je nowych zadań.
• Realny wpływ samorządów na zmieniające się prawo.
• Możliwość innowacyjnego zastosowania nowych technologii w celu konsultacji projektów aktów prawnych.
• Szybszy obieg informacji pomiędzy rządem a władzami samorządowymi w zakresie planowanych zmian przepisów tak aby te ostatnie miały realny wpływ na ich treść i mogły się przygotować do wejścia ich w życie.
• Wprowadzenie wysokich standardów konsultacji aktów prawnych.
15:00-15:15 Przerwa kawowa
15:15-16:15 Problemy z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności.
• Konieczność wydłużenia 12 miesięcznego terminu na wydawanie zaświadczeń .
• Brak zabezpieczenia środków finansowych na realizację wynikających z ustawy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej dotyczących gruntów Skarbu Państwa.
• Wątpliwości interpretacyjnej w zakresie realizacji zapisów ustawy.
• Potrzeba konsultacji kolejnych nowelizacji ustawy.
16:15-17:15 Przerwa obiadowa

 

 

Lokalizacja wydarzenia MCK