Samorzadowe Forum Kapitalu i Finans?w
Slider
Rok 2020 był wyjątkowy po względem wyzwań stojących przed zarządzającymi urzędami. Nikt już nie może być obojętny na nowoczesne technologie wchodzące do pracy urzędów. Tematyka zdalnej pracy, kontroli i nadzoru nad wykonywaną pracą, zdalnej komunikacji pomiędzy pracownikami, a także zdalnej komunikacji z klientami narzuca się sama. Podczas konferencji przedstawimy najlepsze rozwiązania, podstawy prawne i podyskutujemy o wyzwaniach związanych z informatyzacją urzędów i zastosowaniem nowych technologii typu front i back office.

 

 

Lokalizacja wydarzenia MCK