Samorzadowe Forum Kapitalu i Finans?w
Slider
  • Organizacja pracy urzędu w sytuacjach kryzysowych
  • Innowacje w biurze obsługi klienta po doświadczeniach z COVID-19
  • Nowoczesne stanowisko pracy urzędnika
  • Nowoczesne technologie wspierające tworzenie samorządowych aktów prawnych
  • Praca zdalna i telepraca w urzędzie

 

 

Lokalizacja wydarzenia MCK