Samorzadowe Forum Kapitalu i Finans?w
Slider
Tegoroczna pandemia przypomniała ludziom naszej cywilizacji, że nie zawsze i nie wszystko idzie zgodnie z planem. W jaki sposób reagować w sytuacjach krytycznych, jak zadbać o bezpieczeństwo i zdrowie mieszkańców w sytuacjach skrajnych? To przedmiot zarządzania kryzysowego, któremu poświęcimy całą ścieżkę i przedstawimy zarówno porady praktyczne jak i prawne. Kryzys to oczywiście nie tylko kwestia pandemii koronawirusa. Zmiany klimatyczne, wichury, susze i powodzie, terroryzm. To wszystko zagrożenia realne, które zmuszają nas do postawienia pytań, w jaki sposób realizować usługi publiczne, by były na takie zjawiska możliwie odporne.

 

 

Lokalizacja wydarzenia MCK