Samorzadowe Forum Kapitalu i Finans?w
Slider
  • Rola ekspertów zarządzania kryzysowego w jst
  • Technika w służbie bezpieczeństwa. Jak przygotować się do sytuacji kryzysowej
  • Komunikacja z mieszkańcami w sytuacjach kryzysowych
  • Bezpieczeństwo publiczne w nowoczesnym samorządzie
  • Plany antykryzysowe – przygotowanie, testowanie, finansowanie

 

 

Lokalizacja wydarzenia MCK