Samorzadowe Forum Kapitalu i Finans?w
Slider

Rola ekspertów zarządzania kryzysowego w JST (panel on-line)

 • Prerogatywy urzędników odpowiedzialnych za zarządzanie kryzysowe. Rola i status w urzędzie
 • Czy zadania zarządzania kryzysowego będą rosły?
 • Komunikacja pomiędzy pracownikami urzędu i służbami oraz ochotnikami. Jak nie stracić kontroli
 • Nowoczesne rozwiązania dla sztabu antykryzysowego
 • Pragmatyka pracy specjalisty od zarządzania kryzysowego

Plany antykryzysowe – przygotowanie, testowanie, finansowanie, wnioski (panel on-line)

 • Plany antykryzysowe - półkowniki czy realne narzędzie
 • W jaki sposób finansować działania antykryzysowe
 • Procedury w praktyce. Jak się sprawdzają?
 • Analiza big data i megatrendów jako podstawa przygotowania planu

Profibaza jako wsparcie profilaktyki chorób i promocji zdrowia w społecznościach lokalnych i w regionach (panel on-line)

 • ProfiBaza – zakres i możliwości
 • Zdrowie we wszystkich politykach
 • Koalicje dla zdrowia
 • Niesprawiedliwość w zdrowiu
 • Doświadczenia lokalne w obszarze profilaktyki chorób i promocji zdrowia
 • Oczekiwania samorządów w stosunku do systemu ProfiBaza

 

 

Lokalizacja wydarzenia MCK