Samorzadowe Forum Kapitalu i Finans?w
Slider
  • Nowa ustawa o zamówieniach publicznych - uproszczenie zasad i procedur
  • Elektronizacja i przygotowanie postępowania o zamówienie publiczne
  • Istotne zmiany zasad kształtowania umów o zamówienie publiczne
  • Usprawnienie postępowania skargowego i systemu kontroli
  • Zamówienia publiczne w czasie kryzysu - doświadczenia i wnioski na przyszłość

 

 

Lokalizacja wydarzenia MCK