Samorzadowe Forum Kapitalu i Finans?w
Slider
Kontekstem pojawienia się w naszej ofercie ścieżki dotyczącej zamówień jest nowa ustawa o zamówieniach publicznych, która wejdzie w życie w 2021 roku. Ustawa wprowadza nowe tryby zamówień i nowe instytucje do ustawy, o których będziemy rozmawiać. Zaprosimy najważniejszych ekspertów oraz naczelników wydziałów zamówień publicznych, aby omówić jak nowe przepisy będą wyglądać w praktyce. Wśród tematów: elektronizacja zamówień, analiza potrzeb i wymagań, wstępne konsultacje rynkowe i m.in. nowe zasady waloryzacji wynagrodzenia.

 

 

Lokalizacja wydarzenia MCK