Samorzadowe Forum Kapitalu i Finans?w
Slider

Na co zwrócić uwagę podczas wyboru instytucji finansowej

 • Wybór instytucji finansowej a stosowanie prawa zamówień publicznych
 • Kryteria podstawowe oraz dodatkowe
 • Zasady współdziałania z organizacją związkową

Obowiązki pracodawcy i uprawnienia zatrudnionych. Zaplecze informatyczno-kadrowe

 • Zgromadzenie i przygotowanie danych pracowników
 • Kto powinien wchodzić w skład zespołów
 • Rola i zadania zespołów
 • Obliczanie oraz rozliczenie wpłat
 • Najczęstsze problemy i wątpliwości pojawiające po wdrożeniu programu

PPK – praktyczne warsztaty

Zawarcie umowy o zarządzanie oraz prowadzenie PPK - Wykład (panel on-line)

 • Terminy wiążące pracodawców samorządowych
 • Istotne postanowienia umowne
 • Odpowiedzialność odszkodowawcza pracodawców samorządowych za wybór funduszu i zawarcie umów o PPK
 • Rozwiązanie
 • Kampania informacyjna w urzędzie. Jak ją przeprowadzić (panel on-line)

  • Szczegółowe obowiązki pracodawców związane z wdrożeniem PPK
  • Treść wzorów dokumentów, jakie pracodawca powinien przygotować i udostępniać zatrudnionym

   

   

  Lokalizacja wydarzenia MCK