Samorzadowe Forum Kapitalu i Finans?w
Slider
Od 1 stycznia 2021 roku w jednostkach samorządu terytorialnego powstanie obowiązek tworzenia pracowniczych planów kapitałowych (PPK). To ogromne wyzwanie dla każdej gminy, powiatu, województwa oraz dla podległych im jednostek organizacyjnych. Ze względu na termin wdrożenia systemu PPK, skomplikowaną materię prawną i organizacyjną związaną z wyborem instytucji zarządzającej, obowiązkiem konsultacji ze związkami zawodowymi oraz wynegocjowaniem i zawarciem odpowiedniej umowy, samorządy powinny już teraz rozpocząć przygotowania do procesu utworzenia programu.

 

 

Lokalizacja wydarzenia MCK