Samorzadowe Forum Kapitalu i Finans?w
Slider

Program szczegółowy

godzina PPP szansą na szybszy rozwój JST
2 październik 2019r.
12:30-14:00 PPP szansą na szybszy rozwój JST i lepszą realizację usług oraz inwestycji publicznych - panel dyskusyjny z udziałem przedstawicieli MIiR, PFR, BGK, JST i partnerów prywatnych
14:00-14:45 Przerwa obiadowa
14:45-15:35 Poprawa efektywności energetycznej budynków użytecznej publicznej i zarządzanie energią w PPP
• Prezentacja projektu PPP „Energomodernizacja budynków osiedla Juliusz w Sosnowcu”
15:35-15:45 Przerwa kawowa
15:45-16:35 Usługi komunalne w formule PPP dla poprawy jakości środowiska naturalnego
• Prezentacja projektu PPP „Budowa oczyszczalni ścieków w Mławie”
16:35-16:45 Przerwa kawowa
16:45-17:30 Samorządowe inwestycje drogowe w formule PPP
• Prezentacja projektu „Zaprojektowanie oraz przebudowa ul. 1 Maja i ul. Kasztelańskiej w Krobi” oraz projektu modernizacji 30 km dróg na terenie powiatu gostyńskiego
18:00-20:00 Przerwa Techniczna
20:00-24:00 GALA INWESTORÓW SAMORZĄDOWEYCH/ KONCERT DE MONO

 

 

Lokalizacja wydarzenia MCK