Samorzadowe Forum Kapitalu i Finans?w
Slider
 1. INNOWACJE I NOWE TECHNOLOGIE W OŚWIACIE A PODNOSZENIE JEJ JAKOŚCI
  • Nowe media w edukacji
  • Ogólnopolska sieć edukacyjna
  • Transformacja cyfrowa polskiej szkoły
 2. SZKOLNICTWO BRANŻOWE WOBEC ZMIAN W JEGO FINANSOWANIU
  • Pracodawca w szkole – uczniowie u pracodawcy”  -  jak powinien wyglądać polski model  kształcenia dualnego”?
  • Zmiany w funkcjonowaniu szkolnictwa branżowego w ministerialnym projekcie nowelizacji Ustawy-Prawo oświatowe
  • Kontrowersje przy ocenie zawodów pod kątem: efektywności kształcenia, kosztów kształcenia w zawodzie oraz wsparciu kształcenia w zawodach unikatowych
  • Rozporządzenie MEN w sprawie podziału części oświatowej subwencji ogólnej 
  • „Pracodawca w szkole – uczniowie u pracodawcy”  -  jak powinien wyglądać polski model  kształcenia dualnego”?b
  • Zmiany w funkcjonowaniu szkolnictwa branżowego w ministerialnym projekcie nowelizacji Ustawy-Prawo oświatowe
  • Kontrowersje przy ocenie zawodów pod kątem: efektywności kształcenia, kosztów kształcenia w zawodzie oraz wsparciu kształcenia w zawodach unikatowych
  • Rozporządzenie MEN w sprawie podziału części oświatowej subwencji ogólnej 
 3. NASZA DROGA OŚWIATA, CZYLI O FINANSOWANIU EDUKACJI, KONTROLI I RACJONALIZACJI WYDATKÓW OŚWIATOWYCH
  • Zmiany w subwencjonowaniu oświaty branżowej/zawodowej. Jak uzależnić podział od atrakcyjności i kosztowności kształcenia w zawodzie?
  • Subwencjonowanie oświaty. Czy potrzebne są zmiany w algorytmie podziału subwencji?
  • Średnie wynagrodzenia nauczycieli i nowy dodatek za wyróżniającą pracę. Czy wszyscy muszą zarabiać tyle samo? Jak różnicować wynagrodzenia nauczycieli i po co?
  • Dotacje oświatowe dla szkół i przedszkoli niepublicznych. Zmiany przepisów a praktyka. Jak znajdować nieprawidłowości? Czy można przesadzić z kontrolami? Rozliczanie szkół niesamorządowych ze środków przekazanych na uczniów niepełnosprawnych
 4. CZY ZMIANY W KARCIE NAUCZYCIELA SĄ SATYSFAKCJONUJĄCE I WYSTARCZAJĄCE?
  • Zmiany w Karcie Nauczyciela: ocena pracy, awans zawodowy, zatrudnianie i zwalnianie, wynagrodzenia, pensum i urlopy
  • Sytuacja nauczyciela, dyrektora szkoły i organu prowadzącego
 5. ZARZĄDZANIE SAMORZĄDOWYMI OBIEKTAMI SPORTOWYMI Z WYKORZYSTANIEM NOWYCH TECHNOLOGII I INNOWACYJNYCH POMYSŁÓW
  • Poprawa zarządzania i zmniejszenia kosztów miejskich obiektów służących do rekreacyjnego uprawiania sportu
  • Wykorzystanie nowych technologii w obiektach sportowych
 6. DLACZEGO INWESTYCJE W SPORT ZAWSZE SIĘ OPŁACAJĄ? JAK SKUTECZNIE PROMOWAĆ SAMORZĄDOWE WYDARZENIA SPORTOWE I KULTURALNE?
  • Sport i kultura jako sposób na rozpoznawalność miasta i wzmacnianie jego pozycji
  • Czy na sporcie i kulturze da się zarobić?
  • Co jest skuteczniejsze: promocja przez pracowników urzędu czy zlecenie tego zadania na zewnątrz?
 7. PROBLEMY Z FINANSOWANIEM I ROZLICZANIEM DOTACJI
  • Prawidłowości wykorzystania dotacji i ich rozliczania
  • Zasady zwrotu dotacji oświatowej do budżetu JST
  • Standardy oraz techniki kontroli
  • Zmiany w regulacjach prawnych dotyczących dotacji oświatowych
  • Najnowsze orzecznictwo sądowe oraz RIO
 8. CZEGO OCZEKUJĄ MIESZKAŃCY? NOWE POZYCJE W OFERCIE KULTURALNEJ SAMORZĄDÓW
  • Samorząd jako organizator życia kulturalnego – role, normy, dobre praktyki
  • Czy historia ma przyszłość? Nowoczesne muzea, centra kultury i biblioteki w obiektach zabytkowych sposobem na interaktywną narrację i budowę wizerunku miasta i gminy
  • Przestrzeń publiczna – jakiego podwórka, biblioteki czy domu kultury oczekujemy w XXI wieku?
  • Festiwale muzyczne i gminne dożynki – jak dobrze zorganizować imprezę kulturalna?
  • Sektor prywatny a oferta kulturalna regionu

NAJWAŻNIEJSZE SPOTKANIE ŁĄCZĄCE LIDERÓW SAMORZĄDU I FINANSÓW

Samorządowe Forum Kapitału i Finansów łączy najbardziej wpływowych przedstawicieli administracji samorządowej i publicznej ze świata biznesu i finansów w dyskusjach na temat gospodarki, rozwoju, trendówi innowacji, infrastruktury.

ORGANIZATOR

WSPÓŁGOSPODARZ

Galeria - SAMORZĄDOWE FORUM KAPITAŁU I FINANSÓW 2018 R.

galeria
galeria
galeria
galeria
galeria
galeria

PARTNERZY

Katowice miejscem spotkań świata biznesu

Katowice w zdecydowany sposób budują swój wizerunek miasta ważnych wydarzeń biznesowych. Od 2 do 3 października 2018 odbędzie się tu jedne z najbardziej prestiżowych wydarzeń – XVI Samorządowe Forum Kapitału i Finansów. Następnie w terminie od 3 do 14 grudnia 2018 w stolicy Górnego Śląska zostanie zorganizowana 24. sesja Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu. Spodziewany jest udział ok. dwudziestu ośmiu tysięcy delegatów z całego świata! Z kolei w 2019 roku za sprawą Światowej Konferencji Antydopingowej Katowice staną się stolicą globalnej walki z dopingiem w sporcie.

 

Szczególnie istotnym elementem oddziałującym na rozwój przemysłu wydarzeń była zakończona w 2015 roku budowa Międzynarodowego Centrum Kongresowego (MCK), której koszt przekroczył 320 mln zł. Potężna inwestycja, wyróżniająca się dachem w formie zielonej doliny, uczęszczanej nie tylko przez mieszkańców, powstała tuż przy katowickiej ikonie – Spodku. Obiekt wybudowany na zrewitalizowanych terenach dawnej kopalni odgrywa zasadniczą rolę w kształtowaniu konkurencyjności regionu.

Obok Międzynarodowego Centrum Kongresowego, które w połączeniu ze Spodkiem, może przyjąć jednorazowo nawet 26 tys. osób, w Katowicach znajduje się wiele innych miejsc, w których odbywają się duże wydarzenia, m.in. nowe siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia i Muzeum Śląskiego, które sąsiadują z MCK. Potężne inwestycje zrealizowane na terenie dawnej kopalni, kontynuując dobre tradycje sąsiadującego z nimi Spodka, stały się nowym symbolem Katowic, miasta kreatywnego i innowacyjnego, które wyrosło na solidnych fundamentach przemysłowej przeszłości.

Przemiana Katowic, w której uczestniczymy od lat, sprawia, że miasto stało się zdecydowanym liderem zmian gospodarczych i społecznych. Ich efektem jest chociażby ogromne zainteresowanie inwestowaniem w mieście. W ogólnym ujęciu przekłada się to na podniesienie jakości życia w Katowicach, a w bardziej konkretnym – procentuje m.in. poszerzeniem rynku usług czy nowymi miejscami pracy. Dominującymi elementami gospodarki stały się usługi branży nowoczesnych technologii. Innym solidnym filarem, na którym wspiera się dziś miasto, jest kultura, potwierdziło to UNESCO, przyznając Katowicom tytuł Miasta Kreatywnego UNESCO w dziedzinie muzyki.

Katowice w ostatnich latach dość wyraźnie podkreśliły swoje istnienie na europejskim rynku, czego dowodem są m.in. wysokie notowania w międzynarodowych rankingach. Wyzwanie, które miasto podjęło dekadę temu, dziś procentuje wzrastającą liczbą gości odwiedzających Katowice i uczestniczących w licznych międzynarodowych eventach, m.in. w Europejskim Kongresie Gospodarczym, czyli największej imprezie biznesowej w Europie Centralnej, w mistrzostwach świata w grach komputerowych Intel Extreme Masters, w wyróżnianym w Europie OFF Festivalu czy w innych prestiżowych imprezach kulturalnych i sportowych.

Relacja z XV Samorządowe Forum Kapitału i Finansów

 

Szanowni Państwo!

krupa

Zapraszam serdecznie do uczestnictwa w XVI Samorządowym Forum Kapitału i Finansów, miejsca pozyskiwania wiedzy, wymiany doświadczeń i badania trendów. Tematami wiodącymi XVI Samorządowego Forum Kapitału i Finansów będą: Silny samorząd terytorialny budujący niepodległość Rzeczypospolitej oraz Rewolucja technologiczna a zarządzanie miastem przyszłości. XVI Samorządowe Forum Kapitału i Finansów to 1300 uczestników, aż 60 debat, wykładów i prezentacji, 360 wykładowców – wielkość, różnorodność, bogata tematyka 9 równoległych konferencji oraz bardzo ciekawe wydarzenia towarzyszące. Całość tworzy przyjazny, wysoce merytoryczny kontekst dla produktów i usług finansowych, technicznych oraz organizacyjnych dla wielu obszarów działalności instytucji publicznych. Dzięki temu samorządowcy mają możliwość zapoznania się z najskuteczniejszymi rozwiązaniami, trendami i dobrymi praktykami, które wskazują im, jak najefektywniej wykorzystać środki budżetowe, którymi dysponują.
Przez minione 15 lat budowaliśmy prestiż najbardziej elitarnego wydarzenia dla samorządów i to się nam w pełni udało. Stworzyliśmy największą imprezę samorządową w Polsce, w której uczestniczy kadra zarządzająca samorządów i jednostek organizacyjnych, w tym przedstawiciele największych miast, powiatów i województw. Coraz większa frekwencja z roku na rok świadczy o tym, że to, co robimy, czynimy dobrze, z pasją i zaangażowaniem, z czego jestem bardzo dumny.

Serdecznie zapraszam Janusz Król Prezes Municipium SA Wydawcy Pisma Samorządu Terytorialnego „Wspólnota”