Samorzadowe Forum Kapitalu i Finans?w
Slider

Panel 1

Katowice jako miasto kreatywne w dziedzinie muzyki – debata. (VIP speaker poprzednia szefowa NOSPR, plus ludzie zajmujący się budową marki miejsca)

Panel 2

Samorządy, które stawiają na sport wygrywają dwa razy.

Panel 3

Najem lokali z zasobów miejskich na pracownie twórcze dla artystów i galerie sztuki.

Panel 4

Małe muzea, niewielkie eventy. Fundusz miejski na zakup muzealiów dla muzeów miejskich.

Panel 5

Organizacja konkursów i powoływanie dyrektorów instytucji kultury w świetle ostatniej nowelizacji ustawy z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz wynagradzanie dyrektorów artystycznych instytucji kultury.

Panel 6

Park kulturowy jako forma ochrony zabytków oraz krajobrazu historycznego. Problemy z wdrażaniem regulacji i sposoby ich rozwiazywania.

 

 

Lokalizacja wydarzenia