Samorzadowe Forum Kapitalu i Finans?w
Slider

Panel 1

Katowice jako miasto kreatywne w dziedzinie muzyki.

Panel 2

Innowacje w edukacji.

Panel 3

Samorządy, które stawiają na sport wygrywają dwa razy.

Panel 4

Małe muzea, niewielkie eventy. Fundusz miejski na zakup muzealiów dla muzeów miejskich.

Panel 5

Rozliczenie VAT poprzez instytucje kultury.

Panel 6

Organizacja oświaty a ingerencja w kompetencji samorządów.

Program szczegółowy

godzina OŚWIATA I KULTURA
2 październik 2019r.
12:30-14:00 Organizacja oświaty a ingerencja w kompetencji samorządów.
•Samorząd może aktywnie realizować politykę oświatową poprzez świadome i racjonalne planowanie doskonalenia nauczycieli w ramach przeznaczonych na to środków.
•Niektóre samorządy z nadmierną ostrożnością podchodzą do działań w zakresie doskonalenia.
•Strategie edukacyjne samorządów mogą, obok kierunków polityki oświatowej państwa stanowić podstawową przesłankę planowania i realizacji doskonalenia nauczycieli
14:00-14:45 Przerwa obiadowa
14:45-16:15 Innowacje w edukacji.
•Odkrywanie potencjału przestrzeni szkolnej i pozaszkolnej we wdrażaniu innowacji.
•Przeniesienie zagranicznych, sprawdzonych doświadczeń w edukacji outdoorowej na grunt polskiej szkoły.
•Technologia sprzymierzeńcem współczesnego nauczyciela.
•Zastosowanie modeli 3D, Rozszerzonej i Wirtualnej Rzeczywistości w uczeniu się.
16:15-16:30 Przerwa kawowa
16:30-17:30 Samorządy, które stawiają na sport wygrywają dwa razy.
•Baseny jako jedna z nielicznych inwestycji infrastruktury sportowej,
•Zmiana zachowań i potrzeb konsumenckich
•Każda aktywność sportowa wśród dzieci i młodzieży ma pozytywny wpływ na kształtowanie ich charakteru
17:30-18:00 Przerwa kawowa
18:00-20:00 Przerwa Techniczna
20:00-24:00 GALA INWESTORÓW SAMORZĄDOWEYCH/ KONCERT DE MONO
3 październik 2019 r.
11:45-13:15 Małe muzea, niewielkie eventy. Fundusz miejski na zakup muzealiów.
•Współfinansowanie wydarzeń ze środków Programu „Niepodległa”
•Czy można pozyskać dofinansowanie dla bardzo małych eventów
•Realizacja projektów kulturalnych o zasięgu ogólnopolskim przy współpracy z instytucjami państwowymi i prywatnymi
•Dotacje z programu Niepodległa, a wydarzenia komercyjne
13:15-13:30 Przerwa kawowa
13:30-15:00 Rozliczenie VAT poprzez instytucje kultury.
•Stosowanie prewspółczynnika przez instytucje kultury – problemy wynikające z interpretacji indywidualnych.
•Metoda kalkulacji prewspółczynnika - czy dotacje inwestycyjne powinny być uwzględnianie w jego mianowniku.
•Dopuszczalność alternatywnych prewspółczynnika – stan orzecznictwa i interpretacji.
•Zastosowanie zwolnienia przedmiotowego do zagranicznych instytucji kultury.
•Zmiany dotyczące zwolnienia podmiotowego – pułapka dla małych instytucji?
15:00-15:15 Przerwa kawowa
15:15-16:15 Zmiany w zasadach finansowania oświaty.
16:15-17:15 Przerwa obiadowa

 

 

Lokalizacja wydarzenia MCK